Leesmenu 1 juni

Ziekte en dood van Elisa

Ziekte en dood van Elisa
14 Elisa was dodelijk ziek. Koning Joas van Israël kwam hem bezoeken en zei met tranen in zijn ogen: ‘Vader, vader, u betekende voor Israël evenveel als een leger van wagens en paarden!’

2 Koningen 13 vers 14

Leesmenu 1 juni – Ziekte en dood van Elise.  Elisa is een bijzondere profeet. Hij lijkt op Jezus in zijn manier van optreden en ook in de wonderen die hij doet. Maar ook hij is en blijft een gewoon sterfelijk mens. Hij wordt getroffen door een dodelijke ziekte. Hiervoor is geen genezing mogelijk. Zijn tijd op aarde is voorbij.

Maar zijn aanstaand ‘vertrek’  blijft niet onopgemerkt bij koning Joas, die al op z’n 7e  koning werd over Israël. Hij komt hem bezoeken. De tranen staan hem in de ogen. ‘U betekent voor Israel evenveel als een leger van paarden en wagens,’ roept hij wanhopig. Wie moet Israel nu raad geven en beschermen?

Elisa’s wonder in het graf

Het was Elisa zelf die precies hetzelfde riep toen Elia werd weggenomen… (2 Koningen 2 vers 11). Hij laat koning Joas niet in onzekerheid achter over de toekomst van Israel. Maar de koning moet boeten voor zijn ongeloof…

Zelfs nog in zijn graf verwijst Elisa naar Jezus Christus. Bijzonder detail bij Elisa’s overlijden is namelijk het volgende. In het voorjaar tijdens de strijd tegen de Moabieten gooide iemand een lijk in Elisa’s graf.

Zodra de dode met Elisa’s beenderen in aanraking kwam, werd hij levend en kwam overeind.

2 Koningen 13 vers 21

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.