Leesmenu 1 mei

Vernedering, ellende en geloofsvertrouwen

In Leesmenu 1 mei ontmoeten we David in diepe ellende. In zowel 1 Samuël 27 en 28 als de Psalmen . Hij, de gezalfde van Jahweh (Ik Ben) wordt vervolgd door koning Saul, die weet dat zijn koningschap onder druk staat.

David is ontheemd. Hij zwerft rond in woestijnen en bergen, als een opgejaagd stuk wild. Ten slotte moet hij noodgedwongen asiel aanvragen bij koning Achis van de Filistijnen.

Geen fijn idee, want David heeft de Filistijnen geregeld forse nederlagen  toegebracht. David, de aanstaande koning van Israël,  wordt nu zelf van alle kanten vernederd. In de Psalmen van vandaag zingt hij zijn ellende, zijn uitzichtloze situatie en verdriet uit. Maar – hoe wonderlijk! – ook zijn vertrouwen in God als Rechter en Redder.

‘God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechten van hart. God is een rechtvaardige rechter, hij bestraft het kwaad elke dag.’

Psalmen 7 verzen 11, 12

Wat David overkomt als aardse koning-in-aantocht, stond eeuwen later Jezus Christus als hemelse koning-in-aantocht te wachten: vernedering, hoon en spot, vervolging en miskenning.

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.