Leesmenu 1 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.

De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 1 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 november – Dagtekst

Israël zelf veroordeeld

6 Jullie hebben hetzelfde meegemaakt als ik en als de Heer Jezus. Toen jullie gingen geloven, hadden jullie het heel erg zwaar. En toch waren jullie blij! Daar zorgde de heilige Geest voor.
7 Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle christenen in de provincies Macedonië en Achaje. 8-9 Door jullie is het goede nieuws over de Heer daar overal bekend geworden. En ook in de rest van de wereld hebben mensen gehoord over jullie geloof in God.

Avondgebed: 1 Tessalonicenzen 1:6-9

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal 2014. © 2014  Nederlands Bijbelgenootschap. 

Paulus discussieert met de joden in Tessalonica

De maand november start bij het avondgebed met de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (Nieuwe Testament). Het is in het  jaar 49 (na Christus) dat Paulus op zijn  2e zendingsreis Tessalonica aan doet.  In deze hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië hebben de joden een synagoge. Paulus debatteert er 3 achtereenvolgende sabbatten over de noodzaak van het lijden en sterven van de messias in de persoon van Jezus Christus en zijn opstanding daarna.

Het gif van jaloezie

Een kleine groep Joden is bereid het evangelie van Jezus Christus aan te nemen. Het zijn echter vooral de niet-joden zijn geraakt door Paulus’ woorden. Zonder aarzeling keren ze het heidendom de rug toe om Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen. Onder de Joden die zich houden aan de wetten en regels van hun voorouders groeit de jaloezie over het succes van dit evangelie. Paulus moet samen met zijn helpersSilavanus (Silas) en Timoteüs naar Tessalonica vluchten naar Berea…

Overspannen verwachtingen van de toekomst

Tussen Paulus’ bezoek aan Tessalonica en zijn 1e brief aan hen. zit 1-2 jaar. Hij maakt zich zorgen om de kleine, maar dappere christengemeente aldaar die zwaar te lijden heeft onder de vervolging en vernedering van hun volksgenoten. Wie in Jezus Christus gelooft, wacht hetzelfde lot als Paulus en Jezus toen hij nog op aarde was. Dat leidde er toe dat sommigen dachten dat ‘De dag van de Heer’ eerdaags zou aanbreken. Sommigen stopten met werken en verloren hun gezonde verstand.

Daarom deze brief:Paulus uit zijn vreugde over het geloof in Tessalonica, maar ook zijn zorg over deze ontwikkelingen en over de tegenwerking van de joden ‘oude stijl’.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.