Leesmenu 1 oktober

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 1 oktober.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 oktober – Dagtekst

Twee wegen

6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af. Alle eer aan God.

Morgengebed:  Psalm 1:6

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De Psalmen: alles wat je denkt en voelt

In het hart van de Bijbel staan de Psalmen. Van oudsher vormen ze ook het hart van het getijdengebed. Het zijn ‘lofzangen’ volgens de Hebreeuwse duiding. De Joden delen hun Bijbel, de Tenach (voor christenen het Oude Testament) in drieën: Wet, Profeten en Geschriften. De Psalmen vormen het belangrijkste deel van de Geschriften.

De Psalmen zijn verdeeld over vijf boeken. De oudste psalm wordt toegeschreven aan Mozes (Ps. 90). De jongste psalmen dateren uit de tijd ver na de Babylonische ballingschap (na 538 v. Chr.). Het is met 150 psalmen niet alleen het langste boek, maar ook meest boeiende en diverse. Geschreven door zeven verschillende schrijvers, waaronder David, Verspreid over 1000 jaar.

Bijzonder is ook de profetische strekking van veel psalmen. Bekende voorbeelden zijn Psalmen 22 en 110 over het lijden van Jezus, en over Jezus als de beloofde Messias. Jezus grijpt vaak terug naar profetische uitspraken uit de Psalmen, zoals later ook de apostelen doen in het Nieuwe Testament.

De poëtische taal van de psalmen wisselt per schrijver van toon en onderwerp. Ze klaagt, bemoedigt, profeteert, schuurt, zet stil, verlangt, ontroert en maakt woedend. Geen emotie blijft de lezer bespaart. Maar stelt ook vragen als: Hoe wil je leven? Wie en wat is werkelijk belangrijk? Wat zijn de consequenties van die keuze?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 1 oktober.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm