Leesmenu 1 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 1 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 oktober – Dagtekst

De God van Israël verlaat zijn tempel

18 De Heer verliet in al zijn majesteit de ingang van de tempel en hij nam plaats op zijn troon boven de engelfiguren. 19 Die vouwden hun vleugels open. Ik zag hoe ze zich samen met de wielen losmaakten van de grond. Bij de ingang van de Oostpoort van de tempel stonden ze stil. Boven hen was de God van Israël in al zijn majesteit. 20 Ik had ze herkend, het waren dezelfde wezens die ik bij de rivier de Kebar gezien had onder de troon van de God van Israël.

Morgengebed:  Ezechiël 10:18-20

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

En daarna breekt de hel los…

Ongeveer een jaar na zijn indrukwekkende roeping als profeet te midden van zijn volksgenoten,  krijgt Ezechiël opnieuw visioenen. God maakt hem in symbolische beeldtaal bekend hoe hij Israel zal gaan straffen. God duldt niet langer de welig tierende afgodendienst van zijn volk en de eindeloze beledigingen aan Zijn adres. Vooral de politieke en godsdienstige leiders van het volk blinken daarin uit. Ze minachten de rechten van hun volksgenoten en sleuren het volk mee in hun hoogmoed én in hun ondergang.

Als God zich terugtrekt, breekt de hel pas echt los. Ezechiël krijgt het allemaal te zien. In nieuwe beelden, maar ook in de herhaling van het 1e visioen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.