Leesmenu 1 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 1 september

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 september – Dagtekst

Abraham ontvangt Gods belofte door zijn geloof

13 God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen dat de wereld hun zou toebehoren. Maar deze belofte was niet gedaan omdat Abraham de wet onderhield, maar omdat hij om zijn geloof door God werd gerechtvaardigd. 14 Want als we van God iets kunnen krijgen door de wet te onderhouden, heeft het geloof niets meer te betekenen en wordt de belofte van God uitgehold.
Avondgebed: Romeinen 4:13, 14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). 1996 ©Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Het voorbeeld van Abraham

Paulus legt uit dat Abraham de stamvader is geworden van zowel de gelovige joden als de gelovige  niet-joden. In de tijd van Abraham had God de Wet met de tien geboden nog niet bekend gemaakt. Abraham kon dus onmogelijk rechtvaardig zijn voor God omdat hij zich precies hield aan de Wet.

Abraham geloofde zonder twijfel

Maar Abraham geloofde God op Zijn woord. Ook toen het erop leek dat God vergeten was dat Hij Abraham een zoon had beloofd. Een zoon die de 1e zou zijn van ontelbaar veel nakomelingen. Hoe kon Abraham dat nog geloven toen hij bijna honderd was en Sara 99? Maar hij twijfelde niet aan Gods almacht het op Zijn tijd  te laten gebeuren.

De verhouding tussen wet en belofte

Dat geloof, dat Godsvertrouwen van Abraham werd hem tot gerechtigheid gerekend. En God bezegelde het geloof van Abraham pas 14  jaar later met het teken van de besnijdenis. Paulus conclusie is dat voor de wet en voor de belofte verschillende regels gelden. De wet eist gehoorzaamheid en de belofte vraagt geloof. Geloof als genadegave van God.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.