Leesmenu 10 april – Goede vrijdag

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 april. Goede vrijdag.

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.
Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 april  – Dagtekst

De brief van Jakobus

Begin van de brief

Jakobus groet alle christenen

1 Dit is een brief van Jakobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God.
Ik groet jullie!

Houd vol

2 Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. 3 Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch? 4 En door steeds vol te houden, zullen jullie als christenen volmaakt worden. Dan zullen jullie alles goed doen, en geen fouten meer maken.

Twijfel niet

5 Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen.
6 Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms niet gelooft, is net als de golven op zee. Die worden door de wind soms de ene kant op geblazen, en dan weer de andere kant.
7-8 Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

Nachtgebed: Jakobus 1:1-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Zoveel vragen en twijfels

Wat moet je als je vervolgd wordt om je geloof en je niet sterk in je schoenen staat omdat je zo af en toe toch nog twijfelt? Er leven zoveel vragen bij de gelovigen die zich hebben geschaard achter Jezus als hun Verlosser. Maar er is nog geen traditie waarop ze kunnen terugvallen? De joodse heilige boeken hebben zoveel over Jezus geschreven, maar de traditie van uitleg die de Schriftgeleerden en farizeeën sluit niet aan op de realiteit van Jezus’ optreden als messias en zijn dood en opstanding.

Geloof dat tegen de verdrukking in groeit

De brief van Jacobus schijnt het oudste document te zijn dat bewaard is gebleven uit de prille beginfase van de Vroege Kerk, waarschijnlijk in 40-50 na Christus. Een kerk die op dat moment voornamelijk bestond uit joden die zich tot het christendom hebben bekeerd. En deze christenen krijgen de ene na de andere beproeving voor de kiezen. Jakobus belooft hun dat hun geloof, hoe pril ook nog, juist tegen de verdrukking in zal groeien. Door de kracht van God Geest die ook Jezus steeds bijstond.

Jakobus sluit aan bij de Bergrede van Jezus

Jakobus geeft met wijsheid en inzicht praktische uitleg aan op de beroemde Bergrede van Jezus die Hij uitsprak op de Berg van de Zaligsprekingen ten over staan van een enorme menigte toehoorders. Deze berg (met uitzicht op het meer van Galilea) staat van oudsher bekend om zijn opmerkelijke natuurlijke akoestische eigenschappen, die de stem van spreker ongehoord ver kon dragen. Jakobus werkt in zijn brief Jezus’  onderwijs uit, dat wat je zegt en doet in overeenstemming moet zijn met je geloof.

Is de briefschrijver Jacobus de broer van Jezus?

Wie is deze Jacobus eigenlijk? We komen die naam in het Nieuwe Testament wel 7 tegen!  Op basis van nauwkeurig onderzoek is het aannemelijk dat hij de broer is van Jezus. Maar hij is pas na Jezus’ opstanding tot geloof gekomen. Daarna is hij een gezaghebbend leider geworden van de nieuwe geloofsgemeenschap die zich in Jeruzalem heeft geconcentreerd rondom het Woord van Jezus. Die beweging heet in de begintijd ‘De Weg’.
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 10 april.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.