Leesmenu 10 april

Maria’s reactie op Jezus’ besluit om vrijwillig te sterven

Een week voor zijn kruisiging wordt Jezus onverwachts gezalfd door Maria, de zus van Lazarus, die hij kort daarvoor uit de dood had opgewekt. Hij is op dat moment met zijn discipelen  te gast in Betanië bij een zekere Simon. Het hele huis ruikt naar dure nardusolie ter waarde van een jaarsalaris. En in het centrum van die overweldigende geur staat Hij, terwijl Maria met haar haren zijn voeten droogt. Iedereen spreek er schande van. Wat een verspilling, wat een belachelijke vertoning! Dat geld had beter aan de armen besteed kunnen worden.

Maar Jezus kijkt dwars door al die harten heen van al de gasten die aanwezig zijn. Hun oordelen en gedachten zijn voor Hem niet verborgen. Net zo min als die van Maria, die besloten heeft Hem te zalven. Hij prijst haar om haar daad. Zij, vrouw tussen al die mannen, is kennelijk de enige die werkelijk iets begrijpt van wat Hem te wachten staat en dat Hij gaat sterven. Zij probeert Hem niet op andere gedachten te brengen, maar zalft Hem vast voor zijn begrafenis. Haar stille daad is door de eeuwen heen wereldwijd bekend geworden, zoals Jezus had voorspeld. Niet omdat ze uit was op roem of eer, maar omdat ze zielsveel hield van deze man. Degene die niet alleen haar eigen broer al een keer gered had van de dood, maar die, naar zij had begrepen, door te sterven voor de zonden van alle mensen samen, de totale mensheid zou redden van de eeuwige dood.

Onvoorstelbaar, dat offer van Jezus, ook voor iemand als Maria. Maar toch reageert ze erop door Hem het mooiste en beste te geven van zichzelf: haar liefde, heel haar vermogen, alleen aan hem besteed. Ter ere voor zijn komende begrafenis.

©Elise G. Lengkeek, vrij naar Johannes 12: 1-8

 

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.