Leesmenu 10 augustus

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 augustus.

strong>Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan! )

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 augustus

Leven zoals God het wil

Echte wijsheid

13 Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de mensen die zich altijd goed gedragen, en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die mensen zijn wijs!
14 Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor de gek! 15-17 Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.
Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.
18 Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede.

Nachtgebed Jakobus 3:13-18

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Liefde: het bewijs van geloof?

Het woord ‘bewijs’ gebruikt de apostel Jakobus in zijn rondzendbrief meerdere keren. Hij wil de christenen die deze brief krijgen voorgelezen vooral op het hart drukken, wat de essentie van geloven is. Wie bij God hoort, Hem lief heeft, verandert van binnen uit. Dat is zichtbaar voor alle mensen in hun omgeving. Het tastbare bewijs van hun geloof is liefde voor God én hun naaste.

De macht van de tong

‘Schelden doet geen pijn’, zeggen we soms tegen elkaar. Jakobus weet wel beter. Woorden (het wapen van de tong) kunnen iemands leven verwoesten of juist weer opbouwen. Wie zegt bij God te horen, moet zich dus wel tien keer bedenken voor hij over een ander lelijke dingen uitstort. Oordelen, vervloekingen, leugens: ze brengen Gods kinderen op het pad van zonde en bederf.

Wijsheid die van God komt

Maar wie is in staat zijn tong in toom te houden? Dat is toch bijna bovenmenselijk? In Spreuken 16:32 gebruikt de dichter voor een mens die zich weet te beheersen het beeld van een dappere soldaat: ‘Wie geduldig is, overtreft de dapperste soldaat; wie zichzelf beheerst, is groter dan wie een stad beheerst.’ Zelfbeheersing is een van de schatten van de wijsheid die van boven komt. Wijsheid die van God komt, geeft God in overvloed aan wie Hem daarom bidt met een gelovig en ontvankelijk hart. .

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel IV Meditaties, 10  augustus.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm