Leesmenu 10 augustus

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 augustus.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 augustus

Leven zoals God het wil

Echte wijsheid

13 Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de mensen die zich altijd goed gedragen, en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die mensen zijn wijs!
14 Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor de gek! 15-17 Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.
Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.
18 Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede.

Nachtgebed Jakobus 3:13-18

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Is liefde het bewijs van geloof?

Ieder mens verlangt ernaar om geliefd te zijn; naar herkenning en erkenning voor wat hij (zij) nodig heeft om te kunnen bestaan. God heeft de mens daarom leefregels gegeven: ze zijn vastgelegd in de Wet (ook wel de Tien Regels, onderdeel van de joodse Tora). Als die gevolgd worden door iedereen, dan is daarmee een leven dat lukt bereikbaar voor de hele levensgemeenschap.

Liefde is daarbij het belangrijkste sleutelwoord. Liefde die Gods goedheid ademt en anderen verwarmt en blij maakt. Die liefde is verbonden met de wijsheid waarover het boek Spreuken hoog opgeeft. Wijsheid waarover ook de getergde Job sprak in Job 28.

Wijsheid begint bij het serieus nemen van God: onderzoeken wie Hij is en hoe Hij zich openbaart. Ze ontsluit heilzame en fijngevoelige kennis, die onze intuïtie verbindt met hart, ziel en verstand.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 5 augustus.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm