Leesmenu 10 augustus

Morgengebed lezing

  • Psalmen 50
  • Spreuken 11

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 51, 52
  • Handelingen 13

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 53
  • Spreuken 12

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 54, 55
  • Jacobus 3

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 augustus

Wijsheid die van God komt


13 Wilt u voor wijs en verstandig doorgaan? Bewijs het maar door een deugdzaam leven en door daden die getuigen van zachtmoedigheid en wijsheid. 14 Als uw hart verbitterd is door jaloezie en eigenbelang, schep dan niet op en doe de waarheid geen geweld aan. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; integendeel, ze is aards, puur menselijk, duivels.16 Waar jaloezie en eigenbelang heersen, komt men tot wanorde en allerlei kwaad. 17 Maar de wijsheid die van boven komt, is vóór alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk en redelijk. Ze is vol medelijden en rijk aan goede vruchten, onpartijdig en oprecht. 18 Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.

 

Nachtgebed Jakobus 3:13-18

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Liefde: het bewijs van geloof?

Het woord ‘bewijs’ gebruikt de apostel Jakobus in zijn rondzendbrief meerdere keren. Hij wil de christenen die deze brief krijgen voorgelezen vooral op het hart drukken, wat de essentie van geloven is. Wie bij God hoort, Hem lief heeft, verandert van binnen uit. Dat is zichtbaar voor alle mensen in hun omgeving. Het tastbare bewijs van hun geloof is liefde voor God én hun naaste.

De macht van de tong

‘Schelden doet geen pijn’, zeggen we soms tegen elkaar. Jakobus weet wel beter. Woorden (het wapen van de tong) kunnen iemands leven verwoesten of juist weer opbouwen. Wie zegt bij God te horen, moet zich dus wel tien keer bedenken voor hij over een ander lelijke dingen uitstort. Oordelen, vervloekingen, leugens: ze brengen Gods kinderen op het pad van zonde en bederf.

Wijsheid die van God komt

Maar wie is in staat zijn tong in toom te houden? Dat is toch bijna bovenmenselijk? In Spreuken 16:32 gebruikt de dichter voor een mens die zich weet te beheersen het beeld van een dappere soldaat: ‘Wie geduldig is, overtreft de dapperste soldaat; wie zichzelf beheerst, is groter dan wie een stad beheerst.’ Zelfbeheersing is een van de schatten van de wijsheid die van boven komt.

Wijsheid die van God komt, geeft God in overvloed aan wie Hem daarom bidt met een gelovig en ontvankelijk hart.

.©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.