Leesmenu 10 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 februari  – Dagtekst

Jezus laat de kinderen bij zich komen

13 Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.
14 Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. 15 Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’
16 Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

Middaggebed: Marcus 10:13-16

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jezus’ aandacht voor kinderen

Jezus heeft bijzonder veel aandacht voor kinderen en voor de mentaliteit die kinderen eigen is: ontvankelijk zijn, nieuwsgierig, bereid om te leren en met nieuwe ogen naar de wereld te kijken. Hij is zelfs boos op zijn leerlingen als die proberen de mensen met hun kinderen bij Jezus weg te houden. Die ouders moeten toch begrijpen dat de meester wel iets anders te doen heeft dan zich bezig houden met hun kinderen?

Hoe leer je leven met een ontvankelijk hart?

Maar Jezus reageert heel anders dan de leerlingen hebben ingeschat. Hij roept die kleine kinderen juist bij zich en sluit ze in zijn armen. Daarna legt Hij ze de handen op om ze te zegenen. En iedereen kijkt toe, terwijl Hij wijst op die kleintjes die aan Zijn voeten spelen en aan Zijn kleren trekken en zegt’ Als je niet als een kind open staat voor Gods nieuwe wereld, kun je er niet in binnengaan.’

Voldoet het onderwijs in de Wet en Profeten niet meer?

De omstanders slikken. Wat bedoelt Hij toch? In de tijd van Jezus werd een kind namelijk beschouwd als het persoonlijk bezit van zijn ouders, het had geen eigen rechten, geen macht en geen sociale status. Het kan toch niet waar zijn dat Hij het onderwijs van de Schriftgeleerden en farizeeën en oudsten zomaar aan de kant schuift en de status van een kind daarvoor in de plaats stelt? Dat is ook niet waar Jezus op uit is. Dat onderwijs vindt Hij belangrijk genoeg,  zoals blijkt uit Matteüs 23:1-2:

1 Jezus sprak tegen de leerlingen en tegen alle mensen. 2 Hij zei: ‘De wetsleraren en de farizeeën vertellen hoe je je moet houden aan de wet van Mozes. 3 Doe wat ze zeggen, maar leef niet zoals zij. Want ze doen zelf niet wat ze aan jullie leren.

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

De noodzakelijke verbinding tussen hoofd en hart

Waar het Jezus om gaat, is dat er meer nodig is dan alleen kennis over God, over Zijn nieuwe wereld en over het goede nieuws van Gods bevrijding voor mensen van hun verslaving aan zonden. Het gaat Hem om het hart dat durft te geloven, dat ontvankelijk is als dat van een kind. De gave van het kunnen leven vanuit verwondering en aandacht en intuïtie is een belangrijke toegevoegde waarde aan het menselijk bestaan. Het verbindt intelligentie, kennis en handelingsbekwaamheid met het hart.

©Elise G. Lengkeek