Leesmenu 10 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 januari  – Dagtekst

Abram heet voortaan Abraham

1 Toen Abram 99 jaar oud was, kwam de Heer bij hem. De Heer zei: ‘Ik ben de machtige God. Blijf altijd dicht bij mij en doe wat goed is. 2 Dan beloof ik dat je heel veel nakomelingen zult krijgen.’ 3 Abram maakte een diepe buiging.
God ging verder:4-5 ‘Voortaan heet je niet meer Abram, maar Abraham. Ik beloof je dat er later heel veel volken van je zullen afstammen. 6 Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Er zullen niet alleen veel volken van je afstammen, maar ook veel koningen.
7 Ik doe je een belofte die ook geldt voor je nakomelingen, en voor alle generaties na jou, voor altijd. Ik zal jouw God zijn en de God van je nakomelingen.

Morgengebed: Genesis 17:1-7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

God zoekt Abram opnieuw op

Abram is 99 jaar oud als God opnieuw aan hem verschijnt. Inmiddels heeft hij een zoon, Ismaël, uit zijn verbintenis met Hagar, de slavin van Saraï  Omdat God Zijn belofte nog niet had vervuld dat Abram en Saraï samen een zoon zouden krijgen, had Saraï  in haar wanhoop haar slavin maar aan Abram om gegeven om zo aan nageslacht te komen. Hoewel deze daad van ongeduld wel begrijpelijk is, maar niet strookt Gods bedoeling ligt, zal God Ismaël op Zijn manier een plaats geven in Zijn heilsplan.

Abraham: vader van een menigte

Ismaël is inmiddels 13 jaar oud, als God aan Abram verschijnt in zijn 100-ste levensjaar. Hij vertelt Abram opnieuw dat Hij hem zal zegenen met een uitgebreid nageslacht, waartoe veel volken zullen behoren. Daarnaast krijgt Abram van God een nieuwe naam: Ábraham’. Dat betekent: ‘Vader van een menigte’.  In de cultuur van de Bijbel is het geven van een nieuwe naam door God, maar ook door Jezus Christus, nauw verbonden met een nieuwe taak of opdracht voor de naamdrager.

Een nieuwe naam: een speciale opdracht

Abram krijgt zijn nieuwe naam op de dag van zijn besnijdenis. Vandaar ook de gewoonte dat een Joods kind pas een naam krijgt op de dag van zijn besnijdenis, acht dagen na zijn geboorte. Genesis 17:5 wordt ook door de apostel Paulus aangehaald in Romeinen 4:17-18. Zie ook het leesmenu van 9 januari. De nieuwe naam Abraham bevestigt niet alleen Gods belofte over zijn nakomelingschap, maar ook de speciale taak en opdracht die God Abraham geeft: voortaan is Abraham zijn speciale dienaar.

 ©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter