Leesmenu 10 juli

 

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

l

Leesmenu 10  juli

Terug naar de Bron

32 Nu dan, u bent onze God,
zo groot, zo machtig, zo indrukwekkend,
trouw aan uw belofte van liefde,
wees dan niet onverschillig voor onze ellende!
Wat hebben onze koningen en onze edelen,
onze priesters en profeten,
en ook onze voorouders niet geleden!
Wat heeft heel uw volk niet doorstaan,
sinds de koningen van Assur hier verschenen tot nu toe!
33 Toch bent u rechtvaardig geweest,
wat ons ook overkwam.
U bewees ons uw trouw,
hoewel wij verkeerd deden.
Nehemia 9 verzen 32-33

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Pijnlijk bewust

Als de heilige  feesten achter de rug zijn, gaat het volk alsnog in zak en as om zijn ontrouw tegenover de Heer hun God. Tijdens het schuldgebed van de Levieten is iedereen zich pijnlijk bewust van de eigen vuilheid tegenover de heiligheid van God, Zijn trouw, Zijn geduld en rechtvaardigheid.

Terug naar de Bron

Dwars door de rouw over alles wat zijzelf en hun voorouders hebben misdaan, klopt een hevig verlangen naar heelheid, naar reinheid, naar herstel van de relatie met de God van oudsher, de God die door alle volken in de omtrek de God van de hemel wordt genoemd. Alle handen gaan open naar de hemel en verwachten het van Hem.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.