Leesmenu 10 juni

De brief en de letters

2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, geschreven in ons hart, voor iedereen te zien en te lezen. 3 Een brief waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen.

2 Korintiërs 3 verzen 2-3

Leesmenu 10 juni – De brief en de letters

Jullie zijn onze brief, schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Hij heeft het zelfs over een aanbevelingsbrief, afkomstig van Jezus Christus. We lezen dit gedeelte bij het nachtgebed.

En dan voegt hij er nog aan toe dat die niet met gewone inkt is geschreven maar met de Geest van de levende God. Niet op stenen platen, zoals de Wet die Mozes ontving, maar rechtstreeks in het hart.

Eén geheel door de Geest

Dit Bijbelgedeelte geeft veel stof tot nadenken. Paulus de Schriftgeleerde is goed  thuis in de Wet en de Profeten. Met ‘de stenen platen verwijst hij naar Exodus 24 vers 12. En met ‘in het hart geschreven’  doelt hij op Jeremia 31 vers 31-33. De beeldspraak ‘steen’ en ‘hart’ ontleent hij ten slotte aan Ezechiël 11 vers 19 en Ezechiël 36 vers 26.

De gemeente – dat is  de kerk van alle plaatsen en tijden op dat moment daar  in Korinthe -wordt in zijn geheel aangesproken als brief. Gevormd door letters die samen betekenis krijgen in woorden, zinnen die de boodschap van de brief  vormen. Die letters zijn de leden, de gelovigen, die vanaf  Pinksteren één geheel vormen. Door de Geest .

Babylonische spraakverwarring

In de geschiedenis van de kerk is het te vaak gebeurd dat de letters van de brief onleesbaar werden. Van binnenuit door verbleking, verzwakking, of door invloeden van buitenaf. De boodschap van de brief die de kerk van Christus zou moeten zijn, heeft daardoor zelfs gezorgd voor babylonische spraakverwarring.

Als gelovige en lid van die wereldwijde kerk maakt me dat bescheiden, klein en schuldbewust. Het maakt dat ik ervaar hoezeer ik elke dag Christus nodig heb om mij te vergeven en mij te helpen als ‘letter’ mijn eigen kleine taak en plaats te vervullen in het geheel van die bijzondere brief die  kerk heet en die Zijn handtekening draagt.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.