Leesmenu 10 maart

Van Aartsbisschop Anselmus van Canterbury, (1033-1109)

Een aanmoediging God om te zoeken:

Kom, kleine mens,
laat je beslommeringen
even wat ze zijn,
verberg je een moment
voor je rumoerige gedachten.
leg je zware zorgen aan de kant en zet je vermoeiende taken opzij.
neem een weinig tijd voor God
en rust een weinig uit
in Hem.
Ga in de binnenkamer (Matteüs 6:6) van je hart,
Sluit alles buiten behalve God
wat je helpt hem te zoeken,
doe je deur dicht (Matteüs 6:6) en
zoek hem.

Deze tekst is ontleend aan: Anselm van Canterbury, ‘Ondenkbaar dat U niet bestaat’. Pag. 23.Vertaling Vincent Hunink, Kampen 2011

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Middaggebed lezing

Avondgebed lezing

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.