Leesmenu 10 mei

Oogst zoekt arbeiders

Leesmenu 10 mei: beleef  bij het middaggebed de verwondering over Jezus’ hart voor de mensen. In Matteüs 9 lezen we hoe mensen stad en land afsjouwen om Hem, de grote Geneesheer, te zien en te spreken. Mensen die hun zieken en gewonden meeslepen. Die hun vragen en problemen aan Hem voorleggen.

Hij overziet in een oogopslag hoe het er met ze voorstaat.

Bij het zien van de menigte, was hij zeer met hen begaan, want ze waren als schapen zonder herder, opgejaagd en verzwakt. Toen zei hij tegen zijn leerlingen:  ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag de heer van het land dus of hij arbeiders stuurt om zijn oogst binnen te halen.

Matteüs 9 verzen 36,37

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

Ik las onlangs het inspirerende boek van Dietrich Bonhoeffer over de navolging van Christus. Het raakte mij wat Bonhoeffer schreef over de reactie van Jezus op het zien van die ‘kudde zonder herder’.

Aan het hart

Dat gaat Hem aan het hart. Zijn goddelijke erbarmen gaat uit naar deze verlaten kudde, de massa om Hem. Menselijk gezien is het een wanhopig beeld. Maar niet aldus voor Jezus. Hij ziet hier, waar Gods volk mishandeld, ellendig en armzalig voor Hem staat, het rijpe oogstveld voor God.

‘De oogst is groot!’ Maar waar zijn de arbeiders?

‘De oogst is groot’. Hij is rijp om in de schuren gezameld te worden. Het uur is gekomen, dat deze armen en ellendigen thuisgebracht worden in het Rijk van God. Jezus ziet hier over de volksmassa’s de belofte van God aan breken. (…)’De oogst in groot!’ Zijn erbarmen alleen ziet dat. (…)

Tijd om te bidden 

Jezus zoekt hulp. Hij kan het werk niet alleen doen. Wie zijn de medearbeiders die Hem helpen? God alleen kent ze en moet ze aan zijn Zoon geven. Wie zou zich ook uit zichzelf daartoe kunnen aan bieden, Jezus’ helper te zijn? Zelfs de discipelen mogen dat niet. Zij moeten de Heer van de oogst bidden, arbeiders te zenden te rechter tijd; want het is tijd.

Dietrich Bonhoeffer,’Navolging’, pag. 142. Utrecht 5e druk 2012

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.