Leesmenu 10 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 10 november – Dagtekst

Hoe men hoort te bidden

1  Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, 2 voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God. 3 Dat is goed en waardevol in de ogen van God, onze redder. 4 Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. 5 Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden.

Avondgebed: 1 Timoteüs 2:1-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Bidden voor wie verantwoordelijkheid draagt

Timoteüs hoeft niet in het duister te tasten als het gaat om leiding te geven aan de gemeente in Efeze. Paulus legt tot in detail uit hoe het leven eruit ziet in een gemeente die God dient en waarin zijn liefde mensen inspireert om samen te delen in zijn liefde en genade. In het bijzonder besteedt Paulus aandacht aan het gebed voor mensen die van God een verantwoordelijke taak hebben gekregen in de samenleving. Of ze nu wel of niet Gods ezag erkennen, ze hebben het dagelijks gebed nodig van gelovigen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.