Leesmenu 10 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 10 september

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 10 september – Dagtekst

13 We moeten ons behoorlijk gedragen alsof het al helemaal dag is. Dus geen zwelgpartijen en drinkgelagen, geen ontucht en losbandigheden, geen onenigheid en afgunst. 14 Nee, we moeten ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten aanzet.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Alles draait om liefde

Paulus is maar met een ding bezig: hoe doordring ik de mensen in Rome ervan dat alles draait om de liefde tot God en tot elkaar. In  hoofdstuk 12 gaf hij de tien geboden uit Gods Wet voor het volk Israel in Exodus in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5: 6-21 een eigentijds gezicht. En nu concentreert hij zich op de liefde voor God en de ander.

Je eigen geluk of…?

Hij weet hoe het leven eruit ziet, wanneer mensen los van God zijn: de meesten kennen geen maat voor het vervullen van hun behoefte aan sterke drank, lekker eten en mooie vrouwen. Vandaag, 2000 jaar later, is er weinig veranderd. Het zit nu eenmaal in onze zondige aard om per saldo liever te kiezen voor het eigen geluk, dan dat van de ander.

Recht in het hart geraakt

Kerkvader Augustinus had voor zijn bekering in 386 (na Chr.) een interessant leven en ook seksueel zorgde hij ervoor niets te kort te komen. Toen hij steeds meer in de ban raakte van de preken van bisschop Ambrosius en zich verdiepte in de leefwijze en teksten van woestijnvader Antonius, werd hij recht in het hart geraakt door Romeinen 13:13-14.

Jezus Christus ‘aantrekken’?

Deze tekst trof hem omdat hij ineens besefte dat geloven in Jezus Christus betekent dat je je oude godloze kloffie uit doet. Dat je je in hem hult als in een parfum, in een fijne trui, een dierbare sjaal. Dat je Hem aandoet als wonder- schoenen waarmee je tot aan het einde van de wereld kunt gaan. Waarmee je zelfs de hemel kunt bestormen.

Augustinus’ bekering: een verhaal apart…

Als het je boeit: Augustinus beschrijft zijn bekering in bewogen worden in zijn boek Belijdenissen:

Terwijl er in zijn binnenste een enorme strijd woedt om het geloof in Christus aan te nemen en afscheid te nemen van zijn losbandige seksuele leven, hoorde hij in een stem van een kind uit een naburig huis, die zingend zei en steeds herhaalde: ‘Neem en lees! Neem en lees!’

Augustinus, verward en toch ook gealarmeerd, ziet dit als een aansporing terug te keren naar zijn Bijbel, naar de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, toen hij vanwege zijn heftige emoties de tuin in was gevlucht.

Met snelle schreden ging ik dus terug naar de plek waar Alypius nog zat: daar had ik namelijk het boek van de apostel neergelegd , toen ik er was opgestaan en weggegaan. Ik pakte het, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen het eerst op vielen.

Uit: Wijdeveld, G. (vert), Augustinus Aurelius, Belijdenissen, Boek VIII, 29, Ambo, Amsterdam 13e druk 2012. 

Na het lezen van Romeinen 13 verzen 13 en 14 wilde Augustinus niet verder lezen.’En het was ook niet nodig wat. Want meteen, bij het eind van deze zin, stroomde er al een licht van zekerheid in mijn hart binnen en vluchtte al de duisternis van mijn weifelen heen.

Hij besluit zijn werk als docent neer te leggen en een leven in heilige afzondering te gaan leiden, gewijd aan God .

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.