Leesmenu 11 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 11 augustus.

Morgengebed lezing

  • Psalmen 56
  • Spreuken 13

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

  • Psalmen 57, 58
  • Handelingen 14

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 59
  • Spreuken 14

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 60, 61
  • Jacobus 4

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 augustus

Nader tot God

 

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.

 

Nachtgebed Jakobus 4:8-10

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Bidden tot je een ons weegt

Bidden tot je een ons weegt, maar de hemel blijft dicht! Waarom laat God de bidder soms zo lang in onzekerheid wachten? Jakobus verwijt de christenen die hij aanspreekt met zijn brief, dat ze wel bidden, maar dat hun motieven niet zuiver zijn. Sommige bidden vooral voor hun eigen voordeel en gewin. Anderen om het onheil af te roepen over hun vijanden.  Maar wie vraagt naar Gods wil?

Het volmaakte gebed

Jezus Christus heeft zijn leerlingen het volmaakte gebed geleerd: het Onze Vader. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een gebed dat bij God gehoor vindt, is dat de bidder beseft wie God is. Dat besef schept eerbied in het hart van wie bidt. En ook het verlangen om te leven naar Gods wil en plan en te verlangen dat Zijn wil al onze gebeden heiligt, reinigt en vervolmaakt.

Nader tot God

Maar hoe kan het ooit Gods wil zijn dat een geliefde van je scheidt, je kind sterft of dat een dreigend faillissement gewoon doorgaat? Job tobde ook met dergelijke vragen. Niemand is in staat te begrijpen waarom God ons lijden, de dood en alle onheil dat ons treft toelaat. Maar het op Zijn manier, op Zijn tijd en in Zijn plan ten goede kan keren om ons op sterker te maken in ons geloof.

Dat vraagt van de bidder het geloof en een diep verlangen om voor Hem te buigen en zich met hart en ziel  aan Hem toe te vertrouwen. Zonder enige terughoudendheid of dubbelhartigheid.  ‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen”!’ (Vers 8)

 

.©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.