Leesmenu 11 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 11 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 februari  – Dagtekst

Jezus jaagt handelaars de tempel uit

15 Jezus en de leerlingen kwamen weer in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in. Daar zaten handelaars, die geld wisselden en duiven verkochten. Jezus begon de handelaars en hun klanten weg te jagen. De tafels en stoelen van de handelaars gooide hij omver. 16 En hij hield iedereen tegen die met spullen over het tempelplein liep.
17 Jezus legde uit waarom hij dat deed. Hij zei: ‘In de heilige boeken staat: «Gods huis is een plaats waar iedereen mag bidden.» Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!’

Middaggebed: Marcus 11:15-17

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jezus ontmantelt de tempel als huis van dieven

Wat een toestand, daar in de voorhof van de tempel! Jezus is woedend en gooit de tafels van de handelaars en geldwisselaars om ver. Waarom is Hij zo opgewonden?

Wie niet tot het volk van de Joden behoort, mag in Jezus’ tijd alleen in de voorhof van de tempel komen. De handelaars hebben het zich makkelijk gemaakt door daar ook maar te gaan zitten met hun offerdieren en wisselgeld. De hoge priesters, Schriftgeleerden, farizeeërs en oudsten maken geen bezwaar. Vanwege de inkomsten misschien? Jezus gebruikt grote woorden: ‘Jullie hebben van Gods huis, Zijn heilig huis waar iedereen mag bidden, een huis van dieven (‘rovershol – volgens de NBV) gemaakt!’

Weg met de fakereligiositeit

Waar het Jezus om gaat is dat Hij dwars door de zogenaamde religiositeit van die volksleiders en handelaars heen prikt. Ze zijn er namelijk niet op uit om Gods eer te zoeken en anderen de gelegenheid te geven dat ook te doen. Waar het hun ten diepste om gaat is: hun zakken te vullen met wat ze aan al die offergaven kunnen verdienen. Maar blinden, kreupelen en lammen werden weggejaagd. Net als buitenlanders die wilden komen bidden. Zij zouden de tempel verontreinigen.

Jezus grijpt in

Jezus verdraagt het niet langer dat het huis van Zijn vader verworden is tot een handelsinstituut (lees: rovershol), in plaats van een huis van gebed voor iedereen die verlangt naar God en Hem wil eren en dienen, zoals Hij het opgedragen heeft. Hij grijpt in en herinnert de menigte aan wat de profeet Jesaja profeteerde:

3-7 Want dit zegt de Heer: ‘Als vreemdelingen zich altijd houden aan de regels voor de sabbat, dan is het goed. Als zij zich houden aan alles wat ik met mijn volk afgesproken heb, dan is het goed. Die vreemdelingen zal ik naar mijn heilige berg brengen. Ze zullen naar mijn tempel komen om te bidden en om mee te doen met de feesten. Ik zal blij zijn met hun offers. Mijn tempel zal een huis zijn waar mensen van alle volken mogen bidden.’

Jesaja 56: 3-7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jezus maakt de tempel opnieuw tot een huis van gebed

Jezus eigent zich als Zoon van God het recht toe om de tempel te herstellen volgens de oorspronkelijke bedoeling van God. In de paralleltekst van Matteus 21:14 staat dat (na zijn zuiveringsactie) uit alle hoeken en gaten de verlamden en blinden te voorschijn komen. Hij zegent ze en geneest ze. Ook de kinderen komen aanrennen en roepen luidkeels door de tempel: ‘Hosanna (dat betekent: alle eer aan God)voor de Zoon van David.’ De gevestigde orde’ reageert woedend: die Jezus moet dood… ! En snel ook.

©Elise G. Lengkeek