Leesmenu 11 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 11 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 januari  – Dagtekst

Lot krijgt gasten

1 De twee andere mannen die bij Abraham geweest waren, waren engelen van de Heer. Zij kwamen ’s avonds in Sodom aan.
Lot zat op het plein bij de stadspoort. Toen hij de mannen zag, ging hij naar ze toe. Hij maakte een diepe buiging,
2 en hij zei: ‘Komt u toch met mij mee, heren. U kunt in mijn huis uw voeten wassen en blijven slapen. Dan kunt u morgen verder reizen.’ Maar de mannen zeiden: ‘Nee dank u, we slapen wel hier op het plein.’
3 Toen Lot het bleef vragen, gingen ze met hem mee naar huis. Lot bakte brood. Hij maakte een maaltijd klaar en ze gingen eten.

Lots gasten worden bedreigd

4 Nog voordat Lot en zijn gasten gingen slapen, kwamen alle mannen uit de stad naar het huis van Lot. Ze kwamen van alle kanten, jonge en oude mannen. 5 Ze riepen: ‘Waar zijn die mannen die bij je logeren? Stuur ze naar buiten. Dan kunnen we ze eens lekker pakken!’
6 Lot ging naar buiten. Hij deed de deur dicht 7 en hij zei: ‘Maar mannen van Sodom! Zoiets kunnen jullie niet doen! 8 Luister, ik heb twee dochters. Die hebben nog nooit met een man geslapen. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat je wilt, maar doe deze mannen niets. Zij zijn mijn gasten. Ik moet hen beschermen.’

De mannen van Sodom bedreigen Lot

9 Maar de mannen van Sodom riepen: ‘Ga opzij! Jij bent maar een vreemde in deze stad. Dus jij hebt niets over ons te zeggen. Wacht maar, we zullen jou eerst eens even pakken!’ Ze kwamen op Lot af en wilden de deur openbreken.
10 Maar de gasten van Lot trokken hem naar binnen en deden de deur op slot. 11 Ze zorgden ervoor dat de mannen buiten opeens blind werden. Ze konden niet eens meer de deur van het huis vinden.

Morgengebed: Genesis 19:1-10

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Lot in moeilijkheden

Als Lot de twee vreemde mannen op het plein bij de stadspoort ziet, loopt het al tegen de avond. Hij twijfelt geen moment: deze mannen moeten snel onderdak krijgen, anders zijn ze hun leven niet zeker in de stad Sodom. Dat blijkt ook snel. Binnen no-time staan er een stel geile kerels aan Lots deur te rammelen. Ze hebben zin in dat stelletje vreemdelingen. Lot piekert er niet over om op hun verzoek in te gaan. De oosterse gastvrijheid vereist dat gasten boven alles en iedereen bescherming verdienen.

Lot offert zijn dochters?

Dat is de reden waarom Lot zijn dochters aanbiedt aan dat stel loeders. In onze tijd is zo’n voorstel alleen al ondenkbaar. Maar de regels ten aanzien van gastvrij waren in die tijd boven alle twijfel verheven. Lot heeft overigens niet in de gaten dat die twee vreemde gasten engelen zijn van de allerhoogste God, de God van Abram (die inmiddels Abraham heet). Zij beschermen hem tegen het verschrikkelijke kwaad waarop de inwoners van Sodom uit zijn.

De redding van Lot en zijn familie

Deze gebeurtenis onderstreept nog eens extra de ernst van de boodschap die ze voor hem hebben. Hij moet diezelfde nacht nog mee met de engelen, want God gaat Sodom en Gomorra vernietigen. Net als Noach  destijds in de oude wereld wordt ook Lot op tijd weggehaald en gered voor God Zijn oordeel gaat voltrekken. Want de maat van de zonden die alle inwoners van Sodom en Gomorra hebben opgestapeld, is meer dan vol.

Behalve Lot en zijn vrouw en 2 dochters is er niemand die ook maar iets met God te maken wil hebben.  Voor al die inwoners is het uur van DE waarheid aangebroken.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter