Leesmenu 11 juli

Morgengebed lezing

  • Psalmen 56
  • Nehemia 13

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 57, 58
  • Johannes 3

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 59
  • Ester 1

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

  • Psalmen 60, 61
  • 1 Tessalonicenzen 1

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11  juli

Een wissel op de toekomst

19 Als zijne majesteit het goedvindt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen en het opnemen in de wetten van Meden en Perzen, zodat het niet herroepen kan worden. In dat besluit moet staan dat Wasti zijne majesteit niet meer onder ogen mag komen en dat hij haar de koninklijke waardigheid ontneemt en die geeft aan een vrouw die het meer verdient dan zij.
Avondgebed Ester 1 vers 19.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Het schaakspel van koningin Wasti

Het boek Ester leest als een thriller en speelt in de tijd dat de Perzische koning Ahasveros (Xerxes in sommige vertalingen) aan de macht is. We schrijven 483 voor Christus. Ahasveros geeft een groot feest voor de jetset. Het kan niet op. Ahaveros etaleert  zijn rijkdom overvloedig en de wijn vloeit zonder enige beperking.

Aangeschoten en overtuigd van zijn macht en glorie laat hij koningin Wasti halen. Hij heeft alle reden te pronken met haar schoonheid en zij mag de dronken rijksgroten komen vermaken. Maar behalve mooi is Wasti  kennelijk ook intelligent en respecteert ze zichzelf. Ze weigert zijn verzoek resoluut van de hand.

Is koningin Wasti zich ervan bewust dat ze daarmee haar positie op het spel zet?

Een wissel op de toekomst

Daar had Ahasveros niet op gerekend. Hij staat voor gek. Dat verklaart ook zijn permanente raad van 7 raadgevers  bij monde van Memukan. Niet alleen de koning heeft te lijden van Wasti’s weigering. Straks zullen meer vrouwen van haar verzet horen. Dat zal sommigen aanmoedigen hun mannen niet meer te gehoorzamen, denkt de Raad.

Koningin Wasti’s straf moet vrouwen afschrikken haar voorbeeld te volgen. Niemand heeft er ook maar enig vermoeden van dat zij door een onzichtbare Hand opzij wordt gezet. Zij moet plaatsmaken voor een nieuwe koningin. Eén die straks een allesbepalende rol zal gaan spelen om de toekomst van het joodse volk veilig te stellen.

Die weet nog niet dat ze geroepen is. Evenmin dat haar daad ook de toekomst van mensen uit alle volken zal raken.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.