Leesmenu 11 juni

Geloven is… niet zien


1 God heeft ons in zijn barmhartigheid die dienst van het nieuwe bestel toevertrouwd en daarom verliezen we de moed niet. 
(…)

16 Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. 18 Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

2 Korintiërs 4 verzen 1 en 16b-18

Leesmenu 11 juni – Geloven is… niet zien

Hoe kun je geloven wat je niet ziet? Deze tekst roept onmiddellijk een andere in gedachten, namelijk die uit Hebreeën 11 vers 1:   ‘Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat.’

De apostel Paulus wijst in deze brief aan de gemeente in Korinthe erop dat het leven van apostelen in dienst van Jezus voortdurend in gevaar is. Voor Jezus kiezen betekent per definitie je comfortzone verlaten. De leiding en de loop van je leven uit handen geven aan Hem. Gaan waarheen Hij je zendt.

Een knecht staat niet boven zijn heer

Paulus schrijft over de moeite die het kost om overal de waarheid te verkondigen van Jezus’ heerlijkheid en het nieuwe leven in en door Hem. Er zijn joods-christelijke predikers bij zijn afwezigheid bij de gemeente in Korinthe langs geweest om hem en zijn bedoelingen zwart te maken. In deze brief verdedigt Paulus zijn inzet en werk.

Hij en de andere apostelen ervaren dagelijks wat Jezus al had voorspeld aan het einde van zijn leven:

18 ‘Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze mij eerst heeft gehaat. 19 Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren. 20 Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven zijn heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; als ze zich aan mijn woorden gehouden hebben, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden.

Johannes 15 verzen 18-20

Herboren 

En toch geven Paulus en de andere apostelen de moed niet op. Sterker nog: ze ervaren hoe juist dwars door hun zwakheid heen Gods immense kracht zichtbaar wordt.  Door de kracht van de heilige Geest, zichtbaar in hun geloof, staan ze telkens als herboren op uit hun ellende.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.