Leesmenu 11 mei

Verlies op verlies

ik doe een beroep op de allerhoogste God
op God die alles voor mij doet.
Hij komt mij te hulp vanuit de hemel,
hij zal vernietigingen wie op mij loeren.
Hij bewijst mij zijn liefde en trouw.

Psalmen57 verzen 3,4

Leesmenu 11 mei. In de Psalmen bij het morgen- middag-, avond en nachtgebed horen we de klacht van Davids gewonde hart. Hij, koning David, schreeuwt het uit naar God de Heer, zijn Koning. In de dagpsalmen van leesmenu 11 mei bidt hij tot God in zijn vertwijfeling en angst om hulp, om de vernietiging van zijn vijanden.

Het  merendeel van deze Psalmen is geschreven tijdens Davids vlucht voor Saul. Maar vandaag kleuren ze mee met de gebeurtenissen in 2 Samuël 16, 17.

De bittere gevolgen van Davids misstap

De woorden van de profeet Natan zijn inmiddels uitgekomen: Davids koningshuis zal weliswaar stand houden, maar dood en verderf zullen niet meer van haar wijken. Dat is de bittere boodschap die hij namens God moest overbrengen aan David. Omdat David zich Bathseba had toegeeigend en haar man Uriahad laten vermoorden.

Nu is David opnieuw voortvluchtig. Verdreven uit Jeruzalem door zijn verongelijkte zoon Absalom, die  zijn vader wil doden. Omdat hij vindt dat de koning hem onheus bejegend heeft. Vanwege de eerwraak op zijn broer Amnon om de verkrachting van zijn zusje Tamar.

Absalom & David

Ondertussen heeft Absalom zichzelf tot koning van Hebron gekroond. In zijn vaders eigen paleis vernedert hij z’n vader nog erger door met al zijn achtergebleven bijvrouwen te slapen.

Let eens op Davids houding. Hij is is eerder ootmoedig dan eer- of wraakzuchtig. Hij is niet haatdragend naar Absalom. Niet naar Simi , een nakomeling van Saul, die hem onderweg allerlei verwensingen toeroept. Hem  is slechts nog een handvol mensen trouw.

Lessen in nederigheid

David leidt verlies op verlies. Een klein groepje volgelingen ziet het nog met hem zitten. Wie luistert nog naar David? Bereiken zijn klachten God eigenlijk nog wel.

Maar God laat David diep door het stof gaan. Hij krijgt opnieuw lessen in nederigheid. Zonder hem overigens ook maar een moment uit het oog te verliezen. Want David heeft ondanks al zijn macht, majesteit en dappere daden toch  het hart van een gelovig kind gehouden.

Psalmen 57 verzen 3, 4

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.