Leesmenu 11 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 11 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 november – Dagtekst

Het mysterie van het geloof

16 Groot is het geheim van onze godsdienst; dat is boven alle twijfel verheven:
hij is geopenbaard als mens,
rechtvaardig verklaard door de Geest;
hij is verschenen aan de engelen,
verkondigd aan de volken;
er werd in hem geloofd in de wereld,
hij is opgenomen in heerlijkheid.

Avondgebed: 1 Timoteüs 3:16

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Timoteüs moet het gemeenteleven regelen

Paulus is zich ervan bewust dat Timoteüs te kampen heeft problemen in de gemeente van Efeze. Hij is nog maar jong en als hij de gelovigen daar leiding moet geven, is hij alleen geloofwaardig wanneer hij dat op gezag van Paulus doet. Daarom geeft deze hem ook nauwkeurige instructies over hoe opzieners en diakenen horen te functioneren in de gemeente en wat verwacht wordt van de vrouwen die actief zijn in hun kerk.

De waarheid en niets anders dan de waarheid

Ook maakt Paulus door de inzet van Timoteüs als supervisor de gemeenteleden van de kerk in Efeze ervan bewust, dat alles draait om het bekendmaken van de waarheid van Gods liefde. De waarheid en werkelijkheid van Jezus Christus, die  de levens redt van iedereen die Hem met een gelovig hart zoekt en aanvaardt. Wat die waarheid precies inhoudt, verwoordt Paulus indrukwekkend in vers 16.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.