Leesmenu 11 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 11 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 oktober – Dagtekst

Een gewaarschuwd mens…

Mensenkind, jou heb ik aangesteld om te waken over het volk van Israël. Steeds als je mijn woorden hoort, moet je hen uit naam van mij waarschuwen. Als ik tegen een misdadiger zeg dat hij onherroepelijk zal sterven en jij waarschuwt hem niet door hem op zijn misdadig leven te wijzen, dan zal hij sterven vanwege de misstappen die hij heeft begaan. En jou zal ik ter verantwoording roepen voor zijn dood! Heb je hem gewaarschuwd en komt hij desondanks niet tot inkeer, dan sterft hij ook als gevolg van de misstappen die hij heeft begaan. Maar jouw leven wordt gespaard.
10 Mensenkind, zeg dit tegen het volk van Israël: Jullie klagen: Er drukt een zware last op ons, de last van onze afvalligheid en ontrouw. We bezwijken eronder, hoe kunnen we nog verder leven? 11 Zeg hun namens mij: Zo waar als ik de levende God ben, ik verheug me niet als een misdadiger sterft. Integendeel, ik zie veel liever dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Breek met jullie misdaden! Kom tot inkeer! Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?

Avondgebed:  Ezechiël 33:7-10

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

God geeft Zijn liefde nooit op

Ieder mens zal uiteindelijk naar zijn daden worden geoordeeld. Dat is Gods boodschap. Zowel aan Ezechiël, als aan ieder die Zijn woorden hoort. Niemand kan er op rekenen vrijuit te gaan te gaan tegenover de God van hemel en aarde. God heeft zich ontfermt over wie zijn onvermogen erkent om Hem levenslang ten volle te gehoorzamen en lief te hebben. Hij heeft dat gedaan door Jezus Christus te sturen, die immense schuldenlast van het hele menselijk geslacht heeft gedragen.

Midden in alle ellende waarin Ezechiël en zijn volk verkeren, laat God nog steeds ruimte voor terugkeer en behoud. Dankzij het evangelie van het  Nieuwe Testament mogen wij nu weten  dat Gods liefde en genade gonmiddellijk uitgaat naar iedereen die via Jezus tot Hem komt. In geloof en verootmoediging.  Om vergeving, verzoening, heling en rechtvaardigmaking te ontvangen tot in eeuwigheid.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.