Leesmenu 11 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 11 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 11 september – Dagtekst

In Jezus Christus lossen alle verschillen op

7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8 Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven en ook als we sterven. 9 Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven zijn.

Avondgebed: Romeinen 14:7-9

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Onenigheid in de gemeente

De gemeente in Rome kampt met problemen. Er zijn gelovigen met een Joodse achtergrond, die ervan overtuigd zijn dat ze zich nog steeds moeten houden aan alle voorschriften in de Wet van Mozes. De christenen die zich van het heidendom bekeerd hebben, geloven dat niet. Zij denken dat Christus’ offer al die reinigings- en offervoorschriften overbodig heeft gemaakt.

Wat nu? Wie heeft er gelijk? Paulus’ boodschap is: aanvaardt dat Jezus Christus zowel Heer is van de levenden en de doden. Dat betekent dat niemand zich moet verbeelden de wijsheid in pacht te hebben. Dat niemand het recht heeft de ander zijn overtuiging op te leggen. Wat je doet, moet honderd procent tot eer van de Heer zijn.

Paulus  benadrukt dat je nooit iemand in gewetensnood mag brengen door hem te bewegen iets te doen wat zonde in zijn ogen is. Liever dan maar je eigen vrijheid prijsgeven. Zoals Jezus dat zelf ook deed.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 11 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm