Leesmenu 12 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 12 februari  – Dagtekst

De belangrijkste regel in de wet

28 Toen kwam er een wetsleraar bij Jezus. Hij had de discussie met de sadduceeën gehoord. Hij vond dat Jezus hun heel goed geantwoord had. Nu stelde hij een vraag. Hij zei: ‘Wat is de belangrijkste regel in de wet?’
29 Jezus antwoordde: ‘Dit is de belangrijkste regel: «Luister goed, Israëlieten! De Heer, onze God, is de enige God. 30 Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht.» 31 Daarna komt deze regel: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.» Dat zijn de twee belangrijkste regels.’
32 De wetsleraar zei: ‘Inderdaad, meester, u hebt gelijk. Alleen de Heer is God, er is geen andere god. 33 En wij moeten van hem houden met ons hele hart, met ons hele verstand en met al onze kracht. En van de mensen om ons heen moeten we evenveel houden als van onszelf. Die regels zijn veel belangrijker dan alle offers in de tempel.’
34 Jezus vond dat een verstandige reactie. Daarom zei hij: ‘Jij bent dicht bij Gods nieuwe wereld.’
Daarna durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen

Middaggebed: Marcus 12:28-34

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jezus vult een oud gebod aan met een nieuw

De wetsleraar vraagt Jezus om uitleg. Er staan allerlei regels, regeltjes, geboden en verboden in de Wet van God. Maar wat is het allerbelangrijkste gebod van de Wet?, zegt hij. Jezus’ antwoord is voorspelbaar én verrassend. Hij verwijst naar een van de basisteksten (Deuteronomium 6: 4-5) die elke Jood kent uit de heilige boeken van de profeet Mozes en die Hij belangrijker vindt dan offeren in de tempel. Maar waar die regel stopt, voegt Jezus er een nieuw gebod aan toe: ‘En heb uw naaste lief als uzelf’.

Het sleutelwoord: Liefde

Het sleutelwoord voor Jezus is Liefde. Met een hoofdletter. Oprechte en hartelijke liefde voor God. En daaruit vloeit vanzelfsprekend dezelfde soort liefde voort die met compassie en een aandachtig hart naar ‘de ander’ kijken. Hoe werkt dat? Niet iedereen kan toch je vriend zijn? De liefde waar Jezus op doelt, gaat over veel meer dan sympathie, vriendschap of erotische gevoelens voor intimi. Het gaat om een liefde die ‘de ander’ dezelfde levensruimte, adem en hoop gunt die je zelf mag ervaren.

Liefde die je van binnenuit verandert

Dat is een liefde die niet platonisch of buitenaards is. Het is in alle eenvoud liefde die opwelt uit een dankbaar hart. Een hart dat bevrijdt is van de immense schuldenlast van zonde en besef van gebroken dromen. Een hart dat ervaren heeft wat het is om vleugels te hebben en voortaan in het licht te mogen leven van Gods genade. Wanneer een mens God met zijn hele wezen omarmt en liefheeft, verandert hij van binnenuit. Hij leert naar de ander kijken door de ogen van Jezus, bevrijd van egoïsme en angst.

©Elise G. Lengkeek