Leesmenu 12 januari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Leesmenu 12 januari  – Dagtekst

God wil zien of Abraham hem vertrouwt 1.Niet lang daarna wilde God zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. God zei: ‘Abraham!’ Abraham antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ 2 God zei: ‘Roep Isaak, je enige zoon, van wie je zo veel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer hem daar op de plek die ik je zal noemen.’

Avondgebed: Genesis 22:1-2

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

God zoekt Abram opnieuw op

Het is nauwelijks te begrijpen: in Genesis 15 belooft God eerst een zoon aan de kinderloze Abraham en Sara (ook zij heeft een andere naam gekregen als namelijk ‘vorstin’ in plaats van  Sarai (=’twistzieke’). Een zoon waaruit een nageslacht geboren zal worden dat talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel Gen. 15:5). Maar als die zoon, Isaac, eenmaal geboren is en al bezig is een echte jongen te worden, komt God met deze bizarre opdacht voor Abraham: ‘Ga naar de berg Moria en offer daar je zoon.

We lezen niets over protest bij Abraham. We weten ook niet of hij het aan Sara verteld heeft wat God hem had opgedragen. Hij gaat gewoon op weg. In het gezelschap van zijn zoon die hij ook nog niets verteld heeft. Het enige dat hij kwijt wil, als zijn zoon vraagt waar het offerdier is wat ze moeten gaan offeren. Lees maar mee:

4.Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. 5 Hij zei tegen de knechten: ‘Jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij gaan daar tot God bidden. Daarna komen we hier terug.’
6 Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder.
7 ‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham. ‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg Abraham. Isaak zei: ‘We hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze samen verder.

Avondgebed: Genesis 22:4-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

God zoekt Abram opnieuw op

Waarom belooft God de kinderloze Abraham en Sara eerst een zoon, om die vervolgens als offer op te eisen? Een zoon bestemd voor een nageslacht dat talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel (Gen. 15:5). En nu die zoon, Isaak genaamd, eenmaal geboren is en al bezig is een echte jongen te worden, komt God met deze bizarre opdacht voor Abraham.)

We lezen niets over protest bij Abraham. Ook niet of hij Sara heeft verteld waarom hij met de jongen op reis gaat. Wat nu?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 12 januari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm