Leesmenu 12 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 12 januari  – Dagtekst

God wil zien of Abraham hem vertrouwt 1.Niet lang daarna wilde God zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. God zei: ‘Abraham!’ Abraham antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ 2 God zei: ‘Roep Isaak, je enige zoon, van wie je zo veel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer hem daar op de plek die ik je zal noemen.’

Avondgebed: Genesis 22:1-2

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

God zoekt Abram opnieuw op

Het is nauwelijks te begrijpen: in Genesis 15 belooft God eerst een zoon aan de kinderloze Abraham en Sara (ook zij heeft een andere naam gekregen als namelijk ‘vorstin’ in plaats van  Sarai (=’twistzieke’). Een zoon waaruit een nageslacht geboren zal worden dat talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel Gen. 15:5). Maar als die zoon, Isaac, eenmaal geboren is en al bezig is een echte jongen te worden, komt God met deze bizarre opdacht voor Abraham: ‘Ga naar de berg Moria en offer daar je zoon.

We lezen niets over protest bij Abraham. We weten ook niet of hij het aan Sara verteld heeft wat God hem had opgedragen. Hij gaat gewoon op weg. In het gezelschap van zijn zoon die hij ook nog niets verteld heeft. Het enige dat hij kwijt wil, als zijn zoon vraagt waar het offerdier is wat ze moeten gaan offeren. Lees maar mee:

4.Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. 5 Hij zei tegen de knechten: ‘Jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij gaan daar tot God bidden. Daarna komen we hier terug.’
6 Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder.
7 ‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham. ‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg Abraham. Isaak zei: ‘We hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze samen verder.

Avondgebed: Genesis 22:4-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een heel bijzonder offer

Abraham heeft al zoveel meegemaakt met God in zijn leven, dat hij er kennelijk op vertrouwd dat God ook voor dit wonderlijke vraagstuk Zijn eigen oplossing heeft. En hij wordt niet beschaamd in dat vertrouwen. Wat Abraham toen nog niet wist, was dat dit zijn eerste profetische optreden is. De situatie verwijst immers naar Gods enige en innig geliefde Zoon die het offer wordt voor alle zonden van iedereen die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven.

Verwijzing naar het offer van het Lam, Jezus Christus

Die Zoon, Jezus Christus, zal vele eeuwen later ook zelf het hout dragen waarop hij geofferd moet worden. Hij is ook het Lam , het offer(dier) waarin God zelf voorziet! Nog een bijzonder detail: de berg Moria is de plaats waar later de tempel is gebouwd in Jeruzalem.

Het offer van Abraham en de berg Moria zijn dus onlosmakelijk met het offer van Jezus Christus en (het einde van de) tempeldienst verbonden, nog voor het volk Israël bestaat en God als Zijn woonplaats onder het volk de tempel in Jeruzalem heeft gekozen. God vergist zich nooit als hij iemand een onmogelijk lijkende opdracht geeft…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter