Leesmenu 12 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 12 november – Dagtekst

Een belofte voor nu en voor de toekomst

4 Want alles wat God heeft geschapen, is goed. Niets is verwerpelijk als het in dank wordt aanvaard; 5 het wordt immers geheiligd door het woord van God en door gebed.
6 Houd dit je medegelovigen voor. Dan zul je een goed dienaar zijn van Christus Jezus. Voed jezelf met de woorden van het geloof en de goede leer, waarvan je een aanhanger bent. 7 Laat je niet in met heilloze mythen en kletspraat. Oefen jezelf liever in een godsdienstig leven. 8 Training van het lichaam heeft slechts beperkte waarde, maar een godsdienstig leven is in alle opzichten waardevol: het houdt een belofte in van leven nu en in de toekomst

Avondgebed: 1 Timoteüs 4:4-8

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Timoteüs’ enige wapens tegen leugens en dwaalleer

Paulus bindt Timoteüs op het hart om altijd de waarheid te belijden en te leven. Timoteüs is jong en daardoor ook kwetsbaar tegenover mensen die menen dat ze zich niet de les hoeven te laten lezen door zo’n jong broekie. Alleen als hij zich voedt ‘met de woorden van het geloof en de goede leer’ is Timoteüs opgewassen tegen de leugens van al die lieden in de gemeente van Efeze die met eigen verzinsels het evangelie van Jezus Christus proberen te verzieken.

Een belofte voor nu en voor de toekomst

Paulus wijst erop dat we in de eindtijd leven: de tijd die is begonnen met Christus eerste komst naar de aarde en die duurt tot de dag dat Hij terugkomt. Hij zegt: verwacht Hem altijd met een vurig kloppend hart, maar blijf ook nuchter en waakzaam . En leef de waarheid vanuit de liefde tot God en je naaste. Als je zo leeft, kom je nooit bedrogen uit. Leven in dienst van God is een leven met een belofte. Voor nu en voor de toekomst!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter