Leesmenu 12 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 12 september – Dagtekst

Joden en niet-Joden worden één geheel

7 Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. 8 Luister goed: Christus werd een dienaar van de Joden. Zo liet hij zien dat God doet wat hij beloofd heeft. Want de belofte van God aan de voorouders van de Joden werd werkelijkheid toen Christus kwam. 9 Ook liet Christus zien hoe goed God is voor de niet-Joden. Want alle volken danken God voor de redding die hij wil geven. Zo staat het ook in de heilige boeken: «Samen met alle volken wil ik God danken. Ik zing een lied om hem te eren.» 10 En er staat ook: «Alle volken moeten blij zijn, samen met Israël.» 11 En: «Juich voor de Heer, alle volken. Zing voor hem, alle landen.» 12 En de profeet Jesaja heeft gezegd: «Er zal een nieuwe koning komen uit de familie van David. Hij zal regeren over alle volken. En alle mensen verwachten hun redding van hem.» Avondgebed: Romeinen 15:7-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

God aanvaardt iedereen die hem gelooft

Elkaar liefhebben, ondanks de onderlinge verschillen in geloof: Paulus onderstreept dit nogmaals aan het begin van hoofdstuk 15. dat Mensen die sterk staan in hun geloof, moetenanderen die nog zo ver niet zijn geduldig en liefdevol.   behandelen. Dat is voor de onderlinge band en opbouw van de gemeente van groot belang, Iedereen moet ervan doordrongen zijn, dat God elke mens aanvaardt die gelooft. Ook als hij of zij nog worstelt met allerlei vragen en onduidelijkheden.

Krijgen mensen die alle vormen van vernieuwing of verandering in de kerk blokkeren, dus voortaan hun zin? Die kunnen immers met een beroep op Paulus’ woorden alles tegenhouden waar ze nog niet aan toe zijn?

Vers 2 en vervolg is ook voor deze groep mensen bestemd: de oproep om elkaar op te bouwen en het goede te zoeken voor de gemeenschap als geheel, in plaats van vast te houden aan het eigen gelijk.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 11 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm