Leesmenu 12 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 12 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 12 september – Dagtekst

Christus is voor de Joden en de niet-Joden

7 Aanvaard elkaar dus ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 8 Ik bedoel dit: Christus heeft het Joodse volk gediend om te tonen dat God zijn woord houdt en om de beloften waar te maken die aan de voorouders zijn gedaan. 9 Maar hij is ook gekomen, om de niet-Joden in staat te stellen God te prijzen om zijn barmhartigheid. Zo staat er geschreven:
(…)
Isaï zal een nakomeling krijgen
die opstaat om de volken te leiden,
en zij zullen hun hoop op hem stellen.
13 Ik bid dat God, die hun en onze hoop is, u vervult met alle vreugde en vrede die het geloof u maar kan geven, en dat uw hoop op hem steeds groter wordt door de kracht van de heilige Geest.

Avondgebed: Romeinen 15:7-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

God aanvaardt ieder die gelooft

Elkaar liefhebben, ondanks de onderlinge verschillen in geloof: Paulus onderstreept dit nogmaals aan het begin van hoofdstuk 15. Het is voor de onderlinge band en opbouw van de gemeente van cruciaal belang dat sterken in het geloof degenen die nog zo ver niet zijn geduldig en liefdevol  te behandelen. Iedereen moet eevan doordrongen zijn dat God elke mens aanvaardt die gelooft. Ook als hij of zij nog worstelt met allerlei vragen en onduidelijkheden.

Hoe zit het met de macht van de eeuwige nee-zegger ?

Dat lijkt op het eerste gezicht prachtig. Maar moet je dan over je heen laten lopen? Krijgt de zwakke als eeuwige nee-zegger op die manier de meeste macht?  Die kan immers met een beroep op Paulus’ woorden  alles tegenhouden waar hij of zij nog niet aan toe is?  Maar zo is het niet. Er staat in vers  2 en vervolg ook de oproep om elkaar op te bouwen en het goede te zoeken voor de gemeenschap als geheel:

2 Laat ieder van ons uit zijn op wat goed is voor zijn naaste en hem kan sterken. 3 Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Integendeel, zoals er geschreven staat: Wie u beledigde, beledigde mij! 4 Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren. Dankzij de volharding en de bemoediging die wij eruit putten, zijn wij vol hoop. 5 Moge God, de bron van volharding en bemoediging, u helpen om met elkaar eensgezind te leven in de geest van Christus Jezus. 6 Dan kunt u één van hart en uit één mond lof brengen aan God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus.

Christus voor de Joden en de niet-Joden

De gemeente, de kerk van Jezus Christus bestaat sinds Zijn opstanding uit de dood niet meer alleen uit Joden en aanhangers van het Joodse geloof. Paulus noemt in hoofdstuk 15 een aantal profetieën  over Gods plan met andere volken. Profetieën die met de komst van Christus in vervulling zijn gegaan over de redding van elke gelovige uit welk volk dan ook, door het geloof in Christus. Daarom mag niemand zich laten voorstaan op zijn afkomst of achtergrond. Iedereen leeft van Gods genade.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.