Leesmenu 13 april

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 april. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen.

Leesmenu 13 april – Dagtekst

Bid voor elkaar

13 Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag hem om hulp. En als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren.
14 Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken. 15 Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven.
16 Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.
17 Denk eens aan de profeet Elia. Hij was maar een gewoon mens, net als wij. Ooit vroeg hij aan God om het niet meer te laten regenen. En door zijn gebed regende het drieënhalf jaar niet. Er groeide niets meer op het land. 18 Daarna vroeg Elia aan God om het wel te laten regenen. Toen kwam er weer regen uit de hemel, en alles op het land begon weer te groeien.

Nachtgebed: Jakobus 5:13-18

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Gebed schept een nieuwe levensruimte

Negatieve emoties kunnen behoorlijk ziekmakend zijn. Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoel, twijfel en angst. Jakobus legt er de vinger op hoe belangrijk het is voor het welzijn van een mens dat hij zich weer verzoend met God. En met zijn naaste.

Dat schept ruimte in zijn ziel en maakt zijn hart weer licht en vrij. De weg naar God ligt opnieuw open in gebed en dankzegging. Maar God verhoort op zijn tijd en soms zeer verrassend.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 13 april.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Jakobus 1