Leesmenu 13 april – Witte Donderdag

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 april.

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl  krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl/inloggen

Dag 38 van de veertigdagentijd – 13 april 2017 – Witte Donderdag

De veertigdagentijd (of lijdenstijd) is dit jaar gestart  op 1 maart 2017,  op Aswoensdag – 6 weken voor Pasen .  Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40-dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment toe dat Hij opstaat uit de dood.

Op Aswoensdag verootmoedigen gelovigen zich voor God. Met bidden en vasten, met een open hart voor de nood van de ander, in wie Jezus Christus naar ons opzoekt, en met het verlangen om zich te bekeren.

Vaak zijn het woestijnervaringen die het verlangen aanwakkeren naar meer van God te mogen ervaren. Woestijnervaringen kennen we allemaal: het zijn diep doorleefde momenten van doodsangst, van verlies, van stilgezet worden.

Witte Donderdag

Waar komt die naam toch vandaan?  In de veertig dagen voor Pasen voert de kleur paars de boventoon in de liturgie. Dat zie je in zowel rooms-katholieke kerken als in veel protestantse kerken. Van Witte Donderdag tot Pinksteren wordt in de liturgie de kleur wit gebruikt. 

De avond van Witte Donderdag is de avond waarop Jezus het Avondmaal instelde: het laatste maal  met zijn leerlingen in de ‘oude setting’. Dat was tijdens de joodse sederavond, die voorafgaat aan het joodse Paasfeest (Pesach). Joden in de hele wereld herdenken met Pesach dat het volk onder leiding van Mozes wegtrok uit Egypte.

Zo begint  het Paastriduum of Triduum sacrum: de heilige drie dagen tot aan de vespers van Paaszondag. Samen met Witte DonderdagGoede Vrijdag en Stille Zaterdag. Drie dagen van intensief stilstaan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 13 april  – Dagtekst

Bidden en elkaar helpen

Bid voor elkaar

13 Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag hem om hulp. En als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren.
14 Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken. 15 Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven.
16 Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.
17 Denk eens aan de profeet Elia. Hij was maar een gewoon mens, net als wij. Ooit vroeg hij aan God om het niet meer te laten regenen. En door zijn gebed regende het drieënhalf jaar niet. Er groeide niets meer op het land. 18 Daarna vroeg Elia aan God om het wel te laten regenen. Toen kwam er weer regen uit de hemel, en alles op het land begon weer te groeien.

Help elkaar

19 Vrienden, stel dat iemand van jullie niet meer leeft zoals God het wil. Zeg hem dan dat hij moet ophouden met zijn slechte gedrag. 20 En stel dat hij luistert, en weer gaat leven zoals God het wil. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zal God hem redden, en hem al zijn zonden vergeven. En dat gebeurt omdat jij hem gewaarschuwd hebt!

Nachtgebed: Jacobus 5:13-19

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Gebed schept nieuwe levensruimte

Negatieve emoties kunnen behoorlijk ziekmakend zijn. Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoel, twijfel en angst. Jacobus legt er de vinger bij hoe belangrijk het is voor het welzijn van een mens dat hij zich verzoend weet met God en met zijn naaste. Dat schept ruimte in zijn ziel en maakt zijn hart weer licht en vrij. De weg naar God ligt opnieuw open in gebed en dankzegging. Dat geldt ook voor wie barst van vreugde en zegen. Jacobus nodigt je uit ook op dat moment je blijdschap te delen in gebed.

Het gebed dat God verhoort 

De kern van zijn boodschap is: ‘Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen’ (vers 16). Het is niet zo dat God zulke mensen beloond omdat ze zo goed en eerlijk zijn. Het is eerder een voorwaarde om Satan geen kans te geven tussen jou en je gebed tot God te komen. God geeft uit genade liefde, troost, genezing en bemoediging aan mensen voor wie gebeden wordt door andere oprechte gelovigen. Dat leidt overigens niet altijd tot fysieke genezing.

Soms neemt God volgens zijn plan zijn geliefde kind op in zijn heerlijkheid. Soms ook zegent Hij zijn kind dwars door moeite heen met een ander soort leven.

©Elise G . Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden  debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel?

Geef voor de Bijbel en ontvang een Bijbel.  Je krijgt dan toegang tot het ‘plus-gedeelte’ van debijbel.nl met meer dan twintig bijbelvertalingen, uitgebreide achtergrondinformatie en de mogelijkheid om teksten te kopiëren.