Leesmenu 13 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 13 februari  – Dagtekst

De leerlingen krijgen het moeilijk

9 Tegen jullie zeg ik: Pas op! Omdat jullie bij mij horen, zullen ze jullie naar de rechtbank of naar de synagoge brengen. Daar zullen jullie geslagen worden. En jullie zullen bij bestuurders en koningen moeten komen. Vertel daar het goede nieuws. 10 Want voordat het einde komt, moet het goede nieuws aan alle volken verteld zijn.
11 Als ze jullie gevangennemen en wegbrengen, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Maar zeg wat God je op dat moment laat zeggen. Want je spreekt dan niet zelf, maar jullie woorden komen van de heilige Geest.
12 De ene broer zal de andere aangeven om hem te laten doden. En vaders zullen hun kinderen aangeven. Kinderen worden vijanden van hun ouders. Ze zullen hun ouders laten doden.
13 Omdat jullie bij mij horen, zal iedereen jullie behandelen als vijanden. Maar als je volhoudt tot het einde, zul je gered worden.’

Middaggebed: Marcus 13:9-13

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Het slechts nieuwsgesprek van Jezus

Wanneer de leerlingen samen met Jezus de tempel verlaten, wijst een van hen nog eens op de schoonheid ervan  Geen wonder ook: de mooie architectuur van het tempelcomplex, dat door Herodus de Grote is herbouwd in 20-19 v. C., werd geroemd in het hele Romeinse rijk. Maar Jezus ziet nu al dat erna de verwoesting in het jaar 70 slechts een schaduw van over zal blijven.

Hij kan er niet langer over zwijgen. Sterker nog: Hij heeft nog meer slecht nieuws voor zijn leerlingen in petto. Ze krijgen er last mee dat ze Hem willen volgen!

 Jezus en  de oude profeten

Marcus 13 loopt parallel met hoofdstuk 24 van Matteüs. Jezus heeft besloten openheid van zaken te geven. Hij vertelt over de vreselijke dingen die de wereld te wachten staan. Maar Zijn profetische woorden zijn niet klip en klaar voor 1 uitleg vatbaar. Hij lijkt daarin de lijn te volgen van de profeten in het Oude Testament. Die verkondigden Gods beloften en oordelen heel vaak vanuit een meervoudig perspectief: de reikwijdte van hun profetieën raakte zowel de korte, middellange als de lange termijn.

Over het eind van de tijd

De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 is een historisch feit. Via Flavius Josefus, Romeins-Joodse historicus (37-ca. 100 n.C.) weten we hoe gruwelijk het geweest moet zijn. Het lijkt of Jezus dit drama als een voorteken ziet van Gods plan met deze wereld aan het eind van de tijd, bij de terugkeer van de Mensenzoon. Eerst moet de oude, rampzalige wereld vernietigd worden, voor Hij een nieuwe hemel en aarde te voorschijn roept, waarin de schepping naar Zijn bedoeling mag herademen.

Niet met hakmessen en bijlen…

Wat de leerlingen betreft: hun lot is al bezegeld. Ze krijgen te horen wat hen te wachten staat na Jezus’ dood en opstanding. Dat blijkt ook wel uit de rest van het Nieuwe Testament: ze zullen worden bespot, gediscrimineerd, vervolgd en gedood vanwege hun geloof in Hem. En met hen iedereen die het Goede Nieuws over Gods genade deelt met anderen. Hij stuurt wie in Hem gelooft de wereld in. Niet met hakmessen en bijlen, maar met de boodschap van Zijn reddende liefde voor ieder mens.

Het gekke is, de leerlingen raken niet in paniek, maar ontvangen een bijzondere troost: wie in Hem gelooft, staat er nooit alleen voor. Gods Geest zal te hulp schieten!

©Elise G. Lengkeek