Leesmenu 13 juni

In hetzelfde gareel

16 Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God! Want hij heeft zelf gezegd:
Ik zal bij hen wonen
en altijd en overal met hen meegaan.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.
17 Daarom zegt de Heer:
Trek uit hun midden weg,
scheid u van hen af
en raak niets aan wat onrein is.
Dan zal ik u aannemen;
18 ik zal uw vader zijn
en u zult mijn zonen en dochters zijn,
zegt de Heer die alles in zijn macht heeft.

2 Korintiërs 6 verzen 16-18

Leesmenu 13 juni – In hetzelfde gareel

Het leesmenu voor het nachtgebed brengt 2 Korintiërs 6 voor het voetlicht. Paulus dringt er bij de gemeente in Korinthe op aan zich bewust te zijn van hun positie te midden van een wereld die afgoden dient. Hij waarschuwt voor alle vormen van verbinding met ongelovigen die het leven met God blokkeren.

Het beeld van het gareel is treffend: je kunt geen ezel en een koetspaard samen voor een kar spannen. Het leidt nergens toe. De ezel gaat bokken, het koetspaard wordt onzeker en bang en de kar gaat samen met dit span z’n ondergang tegemoet.

Bewaar je zuiverheid

Wat betekenen de woorden van Paulus voor de kerk van alle plaatsen en tijden? En voor mij vandaag? Ik leef immers in een wereld waarin samenwerken met anderen HET sleutelwoord is. Tot ik sterf deel ik actief deel in diezelfde wereld.

Dat is ook wat Jezus voor ogen had toen Hij vlak voor zijn dood dit gebed bad tot zijn Vader voor zijn leerlingen:

 14 Ik heb hun uw boodschap doorgegeven, en de wereld haat hen omdat zij net als ik niet tot de wereld behoren. 15 Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen beschermt tegen de duivel. 16 Zij behoren net als ik niet tot de wereld. 17 Laten zij aan u gewijd zijn door de waarheid; uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen de wereld in zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Voor hen wijd ik mij aan u; dan zullen ook zij aan u gewijd zijn door de waarheid.

Johannes 17 verzen 14-19

Jezus vraagt zijn Vader in de hemel dat Hij die kwetsbare leerlingen van hem beschermt tegen de invloed van Satan. Niet dat Hij ze wegneemt uit de wereld. Integendeel: ze moeten er juist in. Als zoutend zout. Als lichtend licht.

Samenwerken met ongelovigen? Ja. Maar Paulus legt er terecht de vinger bij je bewust te zijn wat kost het om geestelijk zuiver te blijven. Om je hart te bewaren en te midden van een vervuild (geestelijk) milieu gericht te blijven op God en zijn wil.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

71 tm 721 Kron. 22Mark. 1673 tm 741 Kron. 282 Kor. 714-jun

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.