Leesmenu 13 maart

Anselm Grün over vastentijd:

Laat deze vastentijd worden tot een tijd van innerlijke zuivering en vernieuwing, zodat al mijn vastgeroeste gewoonten verdwijnen en ik weer bewust leef, bewust eet, bewust in het nu ben, zonder alles wat er in me leeft te verdringen met eten en activiteiten.

Zegen deze vastenstijd, zodat die mij vernieuwt en verkwikt, en mijn ziel gezuiverd wordt. Dan zal met Pasen nieuw leven in mij opbloeien door Christus, onze Heer.’

Deze tekst is ontleend aan:  Anselm Grün, ‘Mijn gebedenboek.’ Pag. 167: “Vastentijd”. Utrecht 2011

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

2 Thess. 1

13-mrt

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.