Leesmenu 13 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 13 november – Dagtekst

Een belofte voor nu en voor de toekomst

22 Ik bezweer je voor God en voor Christus Jezus en de uitverkoren engelen: neem deze regels in acht en handel daarbij zonder vooroordeel en volstrekt onpartijdig. 22Leg niemand overhaast de handen op en maak je niet medeplichtig aan de zonden van anderen. Zorg dat je zuiver blijft.
23 Drink niet langer alleen maar water; gebruik ook wat wijn, dat is goed voor je maag en tegen je steeds terugkerende kwalen.
24 Bij sommige mensen zijn de zonden voor iedereen duidelijk, nog voordat er een vonnis is geveld; bij anderen komen ze pas later aan het licht. 25Niet anders is het met goede daden. Ze zijn voor iedereen te zien, en als ze het niet zijn, kunnen ze toch niet verborgen blijven.

Avondgebed: 1 Timoteüs 5:22-24

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter