Leesmenu 13 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 13 oktober – Dagtekst

God zal Juda en Israël herenigen

15-16 De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: de stam Juda en de Israëlieten die daarmee verbonden zijn. Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: de stam Jozef, dat is Efraïm, en de Israëlieten die daarmee verbonden zijn. 16 [zie bij 15] 17 Houd de beide stukken vervolgens zo tegen elkaar dat je als het ware één stuk hout in je hand hebt. 18 Als de Israëlieten je vragen wat dat betekent, 19 zeg dan dat ik, God, de Heer, dit zal doen: Ik zal het stuk hout nemen van de stam Jozef, dat is Efraïm, en de stammen die daarbij horen en zal dat tegen het stuk van de stam Juda aanleggen. Ik zal ze zo tegen elkaar houden dat ik één stuk hout in de hand heb.
20 Houd die beide stukken waar je op geschreven hebt zo, dat iedereen ze kan zien 21 en zeg dan dat ik, God, de Heer, dit aankondig: Ik zal de Israëlieten weghalen bij de volken waar ze terechtgekomen zijn. Ik breng hen van alle kanten weer terug in hun eigen land. 22 Ik maak daar, op de bergen van Israël, één volk van hen. Eén koning zal over alle Israëlieten regeren.
(…)
24 Een koning zoals mijn dienaar David zal over hen regeren: het wordt één kudde, met één herder.

Morgengebed:  Ezechiël 37:15-24

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.