Leesmenu 13 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.

De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 13 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 13 september – Dagtekst

Gods geheim door Christus onthuld

25 God heeft de macht u te sterken overeenkomstig het evangelie dat ik verkondig, de boodschap van Jezus Christus, een goddelijk geheim waarover eeuwenlang het stilzwijgen is bewaard. 26 Maar nu is het op bevel van de eeuwige God onthuld en aan de hand van de profetische geschriften bekendgemaakt aan alle volken, om hen te brengen tot geloof en gehoorzaamheid.
27 Aan hem, de ene en alwijze God, komt alle eer toe door Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen.

Avondgebed: Romeinen 16:25-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Wat Paulus nog op zijn hart heeft

Al met al is het een lange brief geworden aan de christenen in Rome. Paulus verlangt er oprecht naar ze eindelijk te mogen ontmoeten op zijn doorreis naar Spanje. In Aan het slot van de brief vat hij nogmaals kort en bondig samen wat de kern van het evangelie is. Het evangelie (dat betekent ‘goede boodschap’) van Jezus Christus onthult een goddelijk geheim dat eeuwenlang verborgen bleef tot de dag dat Jezus het namens God mocht openbaren. Paulus wijst de weg naar Jezus’ antwoord.

Gods geheim door Christus onthuld

Dat goddelijk geheim is de openbaring van Gods liefde, die zich niet langer alleen uitstrekt naar zijn eigen volk: de Joden. Maar die tot aan de einden van de aarde en tot aan het einde van alle tijden ook ieder mens van welk volk dan ook opzoekt om diens hart te toetsen. Is dat hart bereidt om Jezus Christus als verzoener van onze zonde te aanvaarden? En als Gods Zoon die samen met God de Vader en de heilige Gees het ultieme recht heeft op onze liefdevolle aandacht, lof en aanbiddng.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.