Leesmenu 14 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 14 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 14 februari  – Dagtekst

Jezus deelt brood en wijn uit

22 Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’
23 Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. 24 En Jezus zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd.’

Middaggebed: Marcus 14:22-24

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Feestmaal of galgenmaal?

Brood & wijn. Ze zijn onmisbaar bij een feestelijke gebeurtenis. Maar het intieme samen zijn van Jezus en zijn leerlingen vlak voor Pesach lijkt op het eerste gezicht meer het  karakter te hebben van een galgenmaal. Want Jezus weet dat hij over enkele uren ter dood veroordeeld wordt en zal sterven. En Hij deelt dat verschrikkelijk nieuws met zijn leerlingen. Zijn lichaam zal worden gebroken; Zijn bloed moet vloeien. Om verzoening tussen God en mensen te bewerken, zoals Leviticus 17:11 uitlegt.

11 Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken

Leviticus 17:11

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: De Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. 

 Een wereldwijd bekende maaltijd: het laatste Avondmaal

Daarom Jezus maakt er een maaltijd van die tot in eeuwigheid bekend blijft en besproken wordt over heel de wereld: het laatste Avondmaal. Hij, die de heilige boeken (de Wet en de Profeten) door en door kent,  is zich ervan bewust dat Hij op het punt staat de profetie van Jeremia te vervullen:

Er komt een nieuwe afspraak

31 De Heer zegt: ‘Er komt een tijd dat ik een nieuwe afspraak maak met de inwoners van Israël en Juda. 32 Dat zal een andere afspraak zijn dan die ik gemaakt heb met hun voorouders, toen ik hen uit Egypte leidde. Zij waren mijn dienaren, zij moesten zich aan die afspraak houden. Maar dat deden ze niet.
33 Dit zal mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten zijn: Ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels kennen. Ik zal ze in hun hart schrijven, zodat ze die nooit vergeten. Dan zal ik hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. 34 Ze hoeven dan niet meer tegen elkaar te zeggen: ‘Zorg dat je God, de Heer, kent!’ Want in die tijd zal iedereen mij kennen, van klein tot groot! Dan vergeef ik hun fouten, en vergeet ik hun zonden.’

Jeremia 31:31-34

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

 De oude afspraak vervalt voor de nieuwe 

Een afspraak in het Oude Testament werd met een plechtige term ‘verbond’ genoemd. De God van de hemelse machten heeft in het Oude Testament een verbond gesloten met Israël, het volk van Zijn hart: de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob (die de naam Israël ontving van God). Maar Jezus, Zijn Zoon, is gekomen om dit verbond te vernieuwen en uit te breiden door middel van Zijn dood. Daarmee bewerkt Hij verzoening voor ieder mens die God van harte zoekt en in Hem gelooft.

De symboliek van brood & wijn

De symboliek die Jezus gebruikt spreekt zijn eigen taal. Brood en wijn zijn in de cultuur van de Bijbel namelijk ook de traditionele symbolen die horen bij het sluiten van een verbond, het bezegelen van een afspraak tussen twee partijen. Jezus verbindt er nu Zijn lijden en sterven aan, wanneer Hij het brood breekt en deelt en de wijn uitschenkt. Zijn boodschap is: Ik laat je delen in Mijn lijden en sterven, zodat jij daardoor zult leven. Want wie eet en drinkt, wordt met Mijn liefde en verzoening gevoed.

©Elise G. Lengkeek