Leesmenu 14 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 14 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 14 januari  – Dagtekst

Twee jongens, twee volken

21 Rebekka kon geen kinderen krijgen. Daarom vroeg Isaak de Heer om hulp. De Heer luisterde naar zijn gebed, en toen werd Rebekka zwanger.
22 De kinderen in Rebekka’s buik schopten elkaar. Rebekka dacht: Waarom heb ik zo veel pijn? Ze vroeg het aan de Heer. 23 De Heer zei: ‘Er zijn twee kinderen in je buik, en die worden later twee volken. Het volk van de jongste zal het sterkste zijn. Dat volk zal heersen over het volk van de oudste.’

Morgengebed: Genesis 25: 21-22

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Gods verrassende weg

Rebekka, Isaaks mooie vrouw, wordt maar niet zwanger. Isaak bidt tot God en God verhoort zijn gebed. Hij heeft Abraham immers een groot nageslacht beloofd? Maar God vervult Zijn beloften nogal eens op een manier die wij niet hebben voorzien, laat staan begrijpen. Net als Abraham en Sara blijft dit echtpaar lang kinderloos. God beproeft het geloof van de mensen die Hij heeft geselecteerd voor een bijzondere opdracht. Bij het ronddwalen door de Bijbel ontdek je dat keer op keer.

Twee jongens – twee volken

Rebekka wordt dus zwanger. Maar ze heeft enorm veel last van een schoppende baby in haar buik. Ze vraagt God wat ze daarmee aan moet? Dan vertelt Hij haar wat er gaande is: ze verwacht een tweeling en die jongens hebben nu al ruzie met elkaar. Later zal de oudste (Ezau) de jongste (Jacob) moeten dienen. Dat was zeker toen niet gebruikelijk en zelfs nogal schokkend. Voor zowel Isaak als Rebekka, als later voor die jongens zelf.

Paulus citeert dit vers in Romeinen

Waarom gaat God in tegen de regels en fatsoensnormen van die tijd? Het is kennelijk Zijn soevereine wil om het precies zo te doen, dat wij het niet met onze logica kunnen volgen. Paulus citeert dit vers honderden eeuwen later in zijn brief aan de Romeinen als toelichting bij zijn gedachten over Gods soevereiniteit om te bepalen wie Hij uitkiest om in Zijn plan om het even welke rol te spelen.

God ziet liefdevol om naar de zoekende mens

Het bijzondere is wel, dat God altijd luistert naar een mens die Hem uit liefde zoekt, die  bij Hem wil horen.Toen Zijn liefde nog alleen voor Israël was bestemd, waren er al ‘buitenlanders’ die bij Hem mochten horen, omdat ze dat met hart en ziel verlangden en Zijn wil deden.Vanaf het moment dat Jezus Christus, Gods Zoon, zich heeft geopenbaard op aarde, strekt Gods uitnodiging zich zelfs uit naar alle volken en zal ieder wie gelooft dus ook een ‘kind van Abraham’ zijn, Precies zoals God heeft beloofd.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter