Leesmenu 14 maart

Augustinus  over het leven als beproeving:

‘Ik, arme! Heer, heb erbarmen met mij! Ik, arme! Zie ik verheel mijn wonden niet: gij zijt de arts en ik ben ziek; gij zijt barmhartig en ik erbarmelijk. Is het leven van de mens op aarde geen beproeving? Wie zou zich lasten en moeilijkheden wensen? Wat gij ons beveelt is dat we ze dulden, niet dat we ze liefhebben.’

Augustinus Aurelius, ‘Belijdenissen’, Boek X, 28, vers 39  Vertaling Gerard  Wijdeveld, Amsterdam 1985,  13e druk 2012

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

 

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.