Leesmenu 14 mei

Het geheim van het hemelse koninkrijk

Hij vertelde hun niets zonder gelijkenissen. Zo ging in vervulling wat door de profeet gezegd is;
Ik zal spreken in gelijkenissen.d
Ik zal onthullen wat verborgen is
sinds de schepping van de wereld.

Matteüs 13 vers 35

 

leesmenu 14 mei: Het geheim van het hemels koninkrijk wil Jezus niet openlijk prijs geven, zo lang zijn tijd op aarde nog niet voorbij is. In Matteüs 13 leidt Hij zijn leerlingen steeds een stapje dieper in het geheim van het hemels koninkrijk. Dat doet Hij door ze de gelijkenissen over het hemels koninkrijk uit te leggen.

Waarom al die beeldspraak? 

Hoe zit dat dan met die gelijkenissen? Wanneer Jezus de menigte toespreekt, gebruikt Hij beeldspraak -gelijkenissen- om  de realiteit van het hemels koninkrijk tastbaar te maken. Over dat koninkrijk hebben de Wet van Mozes en alle profeten tot aan Johannes gesproken, zegt Hij in Matteus 10 vers 13.

Daarop volgt de opmerking in vers 15; ‘Wie oren heeft moet luisteren’. Dat zegt Jezus opnieuw in Matteus 13;43. wanneer Hij een aantal gelijkenissen heeft verteld over het hemels koninkrijk.

Leren luisteren met de oren van je hart

‘Wie oren heeft moet horen’.  Opmerkzaam luisteren naar Jezus’ woorden, naar wat de profeten en Mozes al eerder hebben verkondigd, vraagt een ontvankelijk hart. De oren van je hart te luisteren leggen,  zo omschrijft Sint Benedictus van Nursia deze innerlijke houding.

Maar wat hoor je dan? Wat zie je dan? Hoe wordt het hemelse koninkrijk zichtbaar? Na Jezus’ dood en opstanding zie je dat voor het eerst heel krachtig in de enorme verandering in houding en optreden van Jezus’ leerlingen; de apostelen. Gedreven door Gods liefde maken ze het Goede Nieuws en Gods heerlijkheid  zichtbaar in deze wereld.

De nieuwe wet van de Liefde

Ieder mens die gelooft in Jezus Christus en de kracht van de heilige Geest door zijn ziel voelt stromen, is burger geworden van dat hemelse koninkrijk. Van een onzichtbaar rijk, onbegrensd, onneembaar, waarin de liefde tot God en tot de medemens de Wet en de Profeten heeft vervuld.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.