Leesmenu 14 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 14 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 14 oktober – Dagtekst

Het doel van Gods optreden

23 De volken zullen inzien dat het volk van Israël in ballingschap is geweest wegens hun schandelijke gedrag. Omdat zij mij ontrouw geworden waren, had ik hen aan hun lot overgelaten: ik leverde hen uit aan hun vijanden zodat ze vielen in de strijd.24 Ik liet hen aan hun lot over omdat zij zich verontreinigd en zich tegen mij verzet hadden.
25 Maar voortaan zal ik, God, de Heer, medelijden hebben met de Israëlieten, de nakomelingen van Jakob, ik zal een wending brengen in hun lot. Mijn heilige naam zal ik hooghouden. 26 Als zij weer veilig in hun land wonen en niemand hun nog schrik aanjaagt, vergeten zij hoe ernstig ze mij ontrouw waren en hoe ze te schande gemaakt zijn. 27 Ik haal hen bij vreemde volken vandaan en breng hen bijeen uit de landen van hun vijanden. En vele volken zullen zien dat ik voor hen een heilige God ben.28 De Israëlieten zullen weten dat ik, de Heer, hun God ben. Niet alleen als ik hen in ballingschap stuur onder de volken, maar ook als ik hen weer bijeenbreng in hun eigen land zonder iemand achter te laten. 29 Ik zal mijn geest over de Israëlieten uitstorten en hen nooit meer aan hun lot overlaten. Dit zeg ik, God, de Heer.’

Morgengebed:  Ezechiël 39:23-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Kom niet aan Gods oogappel Israël …

Wat er ook gebeurt, hoe heftig de volken zich ook tegen God verzetten: Hij houdt de eindregie. Het volk Israël mag zeker weten dat God zich opnieuw zal ontfermen over zijn oogappel. Ze zullen uiteindelijk in veiligheid worden gebracht door Hemzelf. En Hij zal alle vijanden van zijn volk zijn macht en majesteit laten zien in zijn oordeel over hen. Het refrein dat aich als een echo herhaalt inde reeks van profetieën van Ezechiël, is: ‘Dan zullen ze beseffen dat Ik, de Heer ben, hun God.’

Wie zijn ‘ze’? : dat zijn alle volken die in hun goddeloosheid Israël miskend en vernederd hebben, en daarmee ook Hem, de God van Israël,, de God van de hemelse machten.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.