Leesmenu 15 februari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 15 februari.

Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!)

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 15 februari  – Dagtekst

Jezus roept om God en sterft

33 Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. 34 Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ 35 De mensen die daar stonden, hoorden het. Sommigen zeiden: ‘Hoor je dat? Hij roept Elia!’
36 Snel pakte iemand een spons en deed die in zure wijn. Toen deed hij de spons op een stok en stak hem omhoog. Zo kon Jezus wat drinken. De man zei tegen de anderen: ‘Nu zullen we eens zien of Elia echt komt. Of hij Jezus van het kruis af komt halen.’ 37 Maar Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stierf hij.
38 Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de heilige zaal scheurde doormidden, van boven naar beneden.
39 De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag hoe Jezus stierf. En hij zei: ‘Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!’

Middaggebed: Marcus 15:33-39

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een ontzagwekkende gebeurtenis

De dood van Jezus voltrekt zich bepaald niet geruisloos. Voorafgaand aan Zijn sterven, wordt land het drie uur lang in duisternis gehuld. (Let op de symboliek van het heilige getal 3 dat staat voor goddelijke drie-eenheid!) En daarna gebeurt er iets ontzagwekkends, wat de dienstdoende priesters in de tempel totaal niet begrijpen. Het voorhangsel (het gordijn dat het heilige deel van de tempel scheidt van het allerheiligste) scheurt in tweeën . Vreemd genoeg ook nog eens van boven naar beneden!

De symboliek van Jezus’ offer

Deze symbolische gebeurtenis plaatst de schrijver van de brief aan de Hebreeën tientallen later in het perspectief van het de nieuwe afspraak van God met alle mensen die voortaan bij Hem horen, omdat ze geloven in het offer van Jezus. Of ze nu afstammen van het volk Israël of waar ook ter wereld geboren zijn.

Christus heeft de zonden weggenomen

11 De Joodse priesters brengen elke dag dezelfde offers. Die offers kunnen de zonden nooit wegnemen.
12 Maar Christus heeft één offer gebracht waarmee hij de zonden wel wegnam. Hij zit nu voor altijd aan de rechterkant van God. 13 Daar wacht hij tot al zijn vijanden diep voor hem zullen buigen, aan het einde van de tijd. 14 Dan zal iedereen die bij hem hoort, gered worden. Daar heeft hij met dat ene offer voor gezorgd.
15 Dat klopt ook met wat de heilige Geest tegen ons zegt in de heilige boeken: 16 «De Heer zegt: De tijd van mijn eerste afspraak met de mensen zal voorbijgaan. Dit is mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten: Ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels goed begrijpen. Ik zal de regels in hun hart schrijven. 17 En ik zal hun fouten en hun zonden vergeten.»
18 De zonden zijn dus vergeven. En daarom is er nu geen offer voor de zonden meer nodig.

Blijven geloven

We moeten volhouden

19-20 Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte hij voor ons de weg vrij. Daardoor kunnen wij nu bij God komen. 21 Want Jezus is onze hogepriester in de hemel.
22 Laten we dus naar God toe gaan, vol vertrouwen in hem, en met een groot geloof. Want dankzij het offer dat Christus gebracht heeft, is al het kwaad uit ons hart verdwenen. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein geworden.
23 Wij geloven dat God ons zal redden. Aan dat geloof moeten we vasthouden, zonder te twijfelen. Want God zal doen wat hij beloofd heeft. Daar kunnen we op vertrouwen.

Hebreeen 10:11-23

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 15 februari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm