Leesmenu 15 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 15 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 15 januari  – Dagtekst

Er is geen zegen meer voor Esau

36 Esau zei: ‘Wat een bedrieger, die Jakob! Hij heeft me nu al twee keer bedrogen. Eerst heeft hij mijn erfenis afgepakt en nu mijn zegen. Wilt u mij dan helemaal geen geluk toewensen?’

37 Isaak zei: ‘Ik heb gezegd dat hij de baas zal zijn over jou en zijn andere broers. En ik heb hem graan en wijn beloofd. Wat kan ik dan nog voor jou doen, jongen?’ 38 ‘Hebt u dan maar éénzegen?’ vroeg Esau. ‘Zegen mij ook, vader. Zegen mij ook!’ En hij begon te huilen.

39 Toen zei Isaak: ‘Waar jij gaat wonen, zal geen regen vallen. Niets zal er goed groeien. 40 Je zult vechten en roven om in leven te blijven. Je zult je broer dienen. Maar je kunt je tegen hem verzetten, en dan zul je vrij zijn.’

Morgengebed: Genesis 27: 36-40

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Er gaat iets mis…

Op het sterfbed van Izaak lijkt er iets verschrikkelijk mis te gaan. Isaak is van plan Esau te zegenen, want hij is dol op die jongen en het buitenleven dat hij leidt. Ezau verwent zijn vader geregeld met vlees dat hij van zijn jachttochten meeneemt. Isaak is allang vergeten dat God tijdens Rebekka’s zwangerschap al heeft gezegd dat de jongste voor de oudste zal gaan. Maar Rebekka, die toevallig opvangt wat Isaak Esau zojuist heeft belooft, raakt in paniek. Zij is Gods woorden niet vergeten. Wat nu?

List en bedrog leiden tot crisis

Rebekka kiest niet voor de weg van overleg, zoals we in onze tijd zulke kwesties oplossen. Ze durft kennelijk ook niet te wachten tot God zelf ingrijpt, zoals Hij bij Abraham deed die op het punt stond zijn zoon Isaak te offeren op Gods eerdere bevel. Nee, ze kiest de weg van list en bedrog. Dat leidt tot een enorme crisis in het leven van zowel Jacob als Esau en vanaf die dag verhouden die twee (en hun nazaten tot op de dag van vandaag!) zich uitsluitend nog op gespannen voet.

De mens wikt, God beschikt

Had het anders gekund? Dat zullen we nooit kunnen zeggen. God had al tegen Rebekka gezegd dat het jongste kereltje Jacob al vanaf zijn geboorte zijn broer bezig ws een hak te zetten, alleen al door de manier waarop hij ter wereld kwam. We zien tussen die twee ook de echo van Genensis 3:15 ontstaan: Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw (Jacob) – het nageslacht waaruit Jezus Christus wordt geboren) en het zaad van de slang (Ezau als geduchte tegenstander van dat nageslacht).

Door heel de Bijbel heen houdt God mensen verantwoordelijk voor hun daden en gedrag. Maar Hij past de uitkomst altijd in in Zijn reddingsplan voor deze wereld.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter