Leesmenu 15 juli

Morgengebed lezing

  • Psalmen 75
  • Ester 8

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 76, 77
  • Johannes 7

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 78 verzen 1-40
  • Ester 9 en 10

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 78 verzen 41-72
  • 1 Tessalonicenzen 5

Keer terug naar Nachtgebed

 

Leesmenu 15 juli

Ester nogmaals in gevaar

Ester wendde zich nogmaals tot de koning. Zij viel aan zijn voeten neer en smeekte hem onder tranen dat hij het duivelse plan ongedaan zou maken dat Haman, de nakomeling van Agag, tegen de Joden had beraamd. Toen de koning haar zijn gouden scepter toereikte, stond Ester op en trad op de koning toe. Ze zei: ‘Als de koning mij gunstig gezind is en ik hem niet onwelgevallig ben en als mijn voorstel zijn goedkeuring kan wegdragen, laat hij dan zo goed zijn om in een officieel schrijven de brieven te herroepen van Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag. Want daarin staat zijn plan om de Joden in alle provincies van de koning te vernietigen. Hoe zou ik kunnen toekijken als mijn volk door een dergelijke ramp getroffen wordt en ook mijn familie de ondergang tegemoet gaat?’.

 

Morgengebed Ester 8 verzen 3-6.

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Niets te verliezen

Opnieuw waagt koningin Ester haar leven. Als koning Ahasveros haar zijn gouden scepter niet had aangereikt, was ze  alsnog ter dood veroordeeld. Maar Ester heeft A gezegd, en nu is het tijd om B te zeggen. Ze heeft niets te verliezen. Haman, de jodenhater, is weliswaar dood, maar de wet die hij heeft uitgevaardigd blijft van kracht.

De ongeschreven regel in het Perzische rijk is dat elke wet, elk decreet waaronder de handtekening van de koning stond, niet herroepen kan worden. Dat weet Ester ook. Toch waagt ze het erop: opnieuw gaat ze op eigen initiatief naar de koning. Onder tranen smeekt ze hem haar lot en dat van haar volk ten goede te keren.

Ester nogmaals in gevaar

De koning zit ermee in z’n maag. Hij is inmiddels erg gesteld geraakt op de Jodin Ester en op haar oom, de Jood Mordechai. Ester heeft hij lief om 0wie ze is en hij respecteert het risico dat ze heeft genomen hem opnieuw ongevraagd te benaderen.  Mordechai vertrouwt hij als geen ander. Wat kan hij doen om ze te helpen?

Er is maar 1 uitweg, weet hij. Een decreet dat het vorige ontkracht. Een nieuwe wet in het voordeel van de Joden. Mordechai krijgt net als Haman mandaat om het zo in te richten als hij en Ester denken dat goed is voor de ter dood veroordeeldeJoden. Zodat ze het leven mogen behouden. Hoe? Dat vraagt veel wijsheid van Mordechai.

De grote bevrijding

Maar hij staat er niet alleen voor: de grote bevrijding van het Joodse volk is Gods plan en Zijn geheim. De Joden  mogen de toekomst met Hem vol vertrouwen tegemoet gaan. Want te midden van dit volk zal de Messias geboren worden. Tot  redding van alle mensen die in Hem de weg terugvinden naar God, hun Maker en Levensbron.

©Elise G. Lengkeek
Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.