Leesmenu 15 mei

Wat verloren ging

Het brood van de engelen kregen ze te eten. Hij gaf hun voedsel zoveel ze maar wilden (…)
Ondanks dit alles bleven zij misstappen begaan en geloofden niet in zijn wonderen.
Doelloos maakte hij hun bestaan
hun leven werd een verschrikking.

Psalmen 78 verzen 25 en 32

leesmenu 15 mei: Psalmen 78 beschrijft Gods omgang met zijn volk, vanaf het moment dat Hij zijn verbond met Israël sloot. Het is een verhaal waarin we een koppig, dwars en ongehoorzaam volk ontmoeten. Een volk dat Gods trouw en liefdevolle zorg sneller lijkt te vergeten, dan een struisvogel haar eieren.

‘Ondenkbaar dat U niet bestaat’

Psalmdichter Asaf heeft de les van de geschiedenis uitvoerig bezongen ten overstaan van het volk. Daar hebben we Psalmen 78 aan over gehouden. Anselmus van Canterbury, de 1e aartsbisschop van Canterbury (Engeland, 1093-1109 ) vond er inspiratie in tijdens zijn zoektocht naar goede argumenten om Gods bestaan aan te tonen en de leegheid ervan zonder God.

Heer, u bent mijn God,
U bent mijn Heer,
en ik heb U nooit gezien.
U hebt mij geschapen,
herschapen,
U hebt mij al mijn goeds gegeven
en nog altijd
ken ik U niet.
Ja, om U te zien
ben ik geschapen
en nog altijd heb ik niet gedaan
waarvoor ik ben geschapen.

Hoe ellendig is het lot van de mens
als hij dat waarvoor hij is geschapen
heeft verloren…
(…)
Verloren ging de zaligheid
waarvoor hij is geschapen,
en hij vond ellende
waarvoor hij niet is geschapen.
(…)
Toen at de mens
het brood van de engelen (Psalm 78:25)
waar hij nu zo naar hongert,
nu eet hij
het brood van pijn en smart (Psalm 127:2)
dat hij toen niet kende

Uit: Anselmus van Canterbury, Ondenkbaar dat U niet bestaat, (vert. Vincent Hunink) pag. 25, 26

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.